Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Z historie Osmičky

Vyučování na tehdy 8. základní devítileté škole ve Frýdku-Místku bylo zahájeno ve školním roce 1974 – 1975.
Škola se postupně dostavovala, takže více než první pololetí strávili žáci i učitelé v části budovy tehdy 6. základní devítileté školy.
První pavilon Osmičky byl slavnostně otevřen 3. března 1975, provoz školní jídelny byl zahájen 19. května. Do školy nastoupilo 493 žáků a pedagogický sbor tvořilo zpočátku 16 učitelů.
Ve školním roce 1975-1976 byl dobudován celý areál školy, počet žáků se zvýšil na 847 a působilo zde 33 pedagogů. Prvním ředitelem školy se stal pan Karel Musil, který ve funkci působil do roku 1988, kdy se stal školním inspektorem.

historie 06 sm historie 05 sm historie 04 sm
Stavba Slavnostní otevření Slavnostní otevření
historie 03 sm historie 02 sm historie 01 sm
Sborovna První třída Práce v dřevodílně