Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

OSMIČKA S TRADICÍ

Specializované třídy

Školní poradenské pracoviště

Péče o talentované žáky

Péče o žáky se specifickými poruchami učení

Příprava na přijímací zkoušky z 9. ročníku

Individuální příprava k talentovým zkouškám z hudební výchovy a z výtvarné výchovy

Dny otevřených dveří

Školní družina před výukou od 6:00hod, po výuce do 17:00hod

Školní jídelna – výběr ze dvou jídel

Spolupráce se Spolkem rodičů Osmičky - tematické Dny dětí, jarmarky ...

Spolupráce s mateřskými školami

Výuka klasické matematiky obohacené o prvky metody profesora Hejného

Výuka Aj od 1. ročníku, výuka Ikt od 2. ročníku

Výuka druhého cizího jazyka – francouzštiny, němčiny, ruštiny

Volitelné předměty – Cestovatelský deník, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Konverzace v anglickém jazyce, Přírodovědná praktika, Technické činnosti, Vševěd, Obohacení Aj, Obohacení Ikt …

Využití Ikt ve výuce jiných předmětů - Český jazyk a literatura, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Výchova k občanství, volitelný Cestovatelský deník, volitelný Vševěd …

Sportoviště Osmák, lezecká stěna, workoutové hřiště

Bruslení v Polárce

Úspěchy v soutěžích - Archimediáda, dopravní, InfoTech, Jr. NBA League, matematické (Pythagoriáda, Zlatá cihla), Mladý chemik, pěvecké (Loutnička, Talent, ve zpěvu frankofonních písní), Přírodovědný klokan, sportovní (atletika, basketbal, běh, florbal, házená, minikopaná, Pohár rozhlasu, Přehlídka sborů, přespolní běh, šplh, Wolfram), v angličtině, v němčině, výtvarné (Krásná jako kvítka je ta země, Lidice, Zvíře není věc)

Úspěchy v olympiádách - Astroolympiáda, Biologická, Dějepisná, Mezinárodní v lehké atletice pro mládež s mentálním postižením, Chemická, Logická, Matematická, z českého jazyka …

Pořádání soutěží – kola školní (mluvený projev, Osmák, Mikulášské a Vánoční skotačení), obvodní (Loutnička, Přehlídka dětských recitátorů), okrsková (volejbal pro dívky), okresní (Matematická olympiáda pro 6. – 8. ročník, volejbal pro chlapce), krajská (Matematická olympiáda pro 9. ročník) …

Besedy - s tematikou dospívání, s vánoční a s velikonoční tematikou, Svět kolem nás, Planeta 2000 …

Exkurze - Archeopark Chotěbuz, Dolní Vítkovice, filmový festival Jeden svět, francouzská restaurace, Francouzský podzim, Geologické muzeum VŠB, knihovna Místek, Muzeum holocaustu Osvětim, Památník Leoše Janáčka Hukvaldy …

Divadelní představení - Divadlo loutek Ostrava, Beskydské divadlo Nový Jičín, Těšínské divadlo, anglická divadelní představení …

Akce v hodinách angličtiny - Pancake day, Halloweenské odpoledne, St. Patrick´s Day …

Akce Parlamentu Osmičky - projekty, sběry, humanitární akce, živé akce …

Sběrové akce - víčka, papír …

Třídění odpadu

Výlety, vzdělávací zájezdy, lyžařské kurzy

Výjezdy pro talentované a reprezentanty školy

Sobotní škola

Zpívání na schodech

Koncerty a vystoupení pěveckých sborů Osminka a Osma a kapely Osmaband

Výstava betlémů pana Josefa Kleinwächtera