Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

NOVINKY NA OSMIČCE

ŠVP Osmička letí… v novém programu Inspis

Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví

Nový vchod do školní družiny, nová sborovna

Revitalizace a estetizace haly, jídelny, chodeb - Slunečná, Lesní, Fialková … , učeben - Literov, hudebna …, tříd, kabinetů

Obnova Ikt techniky, nové programové vybavení ve třech učebnách, dva interaktivní dataprojektory

Novinky ve výuce Ikt - tvorba 3D modelů v prostředí Windows10, tvorba animací s novými vizualizéry …, přípravy na zavedení nových softwarových řešení - cloud, programování …

Nové učebnice – 1. stupeň Matematika, Angličtina, 2. stupeň Matematika, Angličtina, Francouzština, Němčina, Přírodopis  

Nové učební pomůcky a materiály na 1. i na 2. stupni

Zpřístupnění elektronických výstupů projektu EDUNET, DUMů, v síti školy

Spolupráce jazykových tříd se ZŠ Havířov a ZŠ Hnojník - dopisování v angličtině, společný výlet …

Zájmové útvary (kroužky) školní, Centra sportu, SVČ Klíč – vědomostní, praktické, sportovní, kulturní

Zvonění na hodinu melodií

Rozšíření třídění odpadu

Čtenářský klub pro 1. stupeň a pro 2. stupeň

Kurzy KPR (kardiopulmonální resuscitace) pro 8. ročník

Besedy o prevenci HIV a AIDS pro 9. ročník

Literární besedy

Spolupráce s vrcholovými sportovci města