Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vážení rodiče,

v úterý 13.09.2022 proběhla plenární schůze Spolku rodičů Osmičky. Hlavními body bylo projednání a odhlasování hospodaření, plánovaných akcí a výše příspěvku SR pro tento školní rok. Ten činí 400,- Kč na každé dítě, se splatností do  31.10.2022  a do 31.03.2023 třídnímu učiteli nebo na číslo účtu SR 1941591011/3030. Do poznámek u platby převodem prosím uveďte třídu, jméno a příjmení dítěte.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.

Za Spolek rodičů Osmičky Silva Jedličková