Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Informace k jazykové přípravě žáků-cizinců ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 bude jazyková příprava probíhat každé pondělí od 8:00 do 12:35 hod. Zahajujeme v pondělí 12. 9. 2022.

Žáky si převezmou vyučující v hale školy.

Žáci, kteří jazykovou přípravu zahájili ve školním roce 2021/2022 pokračují v kurzu do ukončení období 10 měsíců (př. žák, který nastoupil do přípravy 1. 11. 2021, bude končit k 31. 10. 2022).

Nově zařazení žáci budou mít s sebou přihlášku do jazykové přípravy podepsanou rodičem/zákonným zástupcem (v případě, že ji před nástupem do jazykové přípravy nedoručili e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem), potřeby do výuky, přezůvky, svačinu, pití.

Seznam potřeb do výuky

Levou zadní I                    pracovní učebnice                          vydala: META

Levou zadní I                    pracovní sešit                                  vydala: META

Složka                                 1 ks                                                    (portfolio žáka)

Sešit č. 544                        2 ks

Psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

Žádosti a informace pro rodiče/zákonné zástupce dětí-cizinců

Žádost zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy

Jazykové mutace žádosti zákonného zástupce o zařazení do jazykové přípravy

Žádosti a další informace pro rodiče/zákonné zástupce žáků-cizinců

Organizace pomáhající se vzděláváním a integrací žáků-cizinců

NPI Ostrava » Moravskoslezský kraj (Ostrava) (npi.cz)

META, o.p.s. – inkluzivní škola Uvodni stranka | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Centrum na podporu integrace cizinců Ostrava Moravskoslezský kraj (integracnicentra.cz)

V současné době je jazyková přípravka naplněna, proto nové žáky nemůžeme přijmout. Dle informací MŠMT si školy, pokud mají alespoň 5 ukrajinských dětí s pobytem v ČR do 12 měsíců, mohou požádat o zařazení do seznamu tzv. určených škol a vést jazykovou přípravku samy. Vzhledem k současné situaci toto doporučujeme, těmto školám poskytneme metodickou podporu.

Mgr. Jitka Mikolášová, koordinátorka pro děti/žáky cizince, odborná poradkyně NIDV pro práci s DŽC KK NIDV