Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Setkání s reprezentanty školy

V úterý 29. června 2021 se v Literově konalo setkání vedení školy s žáky, kteří získali pochvalu ředitelky školy za výbornou reprezentaci Osmičky. Úspěšní reprezentanti získali pochvalné listy, drobné upomínkové předměty a především velké poděkování a blahopřání.

 

Zlatá cihla 2021

Ani letos se v soutěži Zlatá cihla naši nadaní a zapálení matematikové v silné konkurenci neztratili. V kategorii 6. a 7. ročníku v jednotlivcích získal krásné 1. místo Radovan Vasilišin ze 7.E, Jaromír Osina 4. místo, Adam Synek 5. místo, Jan Hejda a Jan Soldán 6. místo, všichni ze 6.E. Rovněž v družstvech opět hoši vyhráli 1. místo – Jaromír Osina, Jan Hejda, Jan Soldán a 2. místo – Jakub Frank ze 6.A, Adam Synek, Radovan Vasilišin.
V kategorii 8. a 9. ročníku v jednotlivcích obsadili 7. místo Anna Včelná a 10. místo Martin Chudík, oba z 9.E, a v družstvech pak skvělé 2. místo vybojovali Jakub Váňa z 8.C, Anna Včelná a Martin Chudík.

Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci Osmičky!

 

planetarium 5c 01 sm

Nábor do Basketpointu

V úterý 1. června 2021 proběhl v tělocvičně Osmičky mezi chlapci 1. stupně nábor basketbalistů do družstva Basketpoint Frýdek-Místek. Bylo to super. Zahráli jsme si různé hry s míčem a vyzkoušeli driblink i rychlé přihrávky.
Kryštof a Štěpán ze 4.C
 
planetarium 5c 02 sm

Stolní tenis – mistrovství světa

Na konci května se mladí stolní tenisté sešli na mezinárodním turnaji Raiffeisen Youth Championships v rakouském Linci. Za nejmladší žáky se turnaje zúčastnil i náš Oliver Olejník ze 3.A. Výprava z České republiky byla velmi úspěšná. Ve dvouhře Oli vybojoval za nejmladší žáky bronz, za jednotlivce vystoupil až na stupínek nejvyšší a domů si odvezl zlatou medaili.                                   Moc gratulujeme!
                                                                                                                                                           Mgr. Zuzana Gřundělová

 

Chemická olympiáda – školní, okresní a krajské kolo

V chemické olympiádě i v letošním školním roce měla Osmička své želízko v ohni. Ve školním kole Valérie Matulová z 9.E zvládla vypracovat výběr teoretických úloh ze všech oblastí chemie a také zdolat praktickou část, která se věnovala chemii v kuchyni. Postoupila do okresního kola, které se letos konalo pouze formou testu online, a to 29. března 2021. Valérie získala krásné 2. místo a vybojovala si cenný postup do kola krajského. To se konalo 19. dubna 2021 opět online a Vali se ani zde, mezi 47 soutěžícími, neztratila a obsadila velmi pěkné 12. místo. Valérii moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci Osmičky!
Mgr. Šárka Michalíková

aj skolni kolo 01 sm

 Tonda Obal online na Osmičce

Ve dnech 26. dubna až 7. května 2021 proběhly na Osmičce ve třídách 1. stupně besedy společnosti EKO-KOM s názvem Tonda Obal na cestách. Tento vzdělávací program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. I když byly letos besedy online, děti se dověděly vše potřebné. Se zkušenými lektory probraly a připomněly si zásady správného třídění odpadu, zjistily, jak fungují skládky, sběrné dvory nebo spalovny odpadů a také to, co vše se dá z odpadu znovu vyrobit.
Mgr. Jana Zrzavá

 

aj skolni kolo 01 sm

Astroolympiáda

Již od začátku prosince 2020 měli žáci opět možnost se zúčastnit pravidelné vědomostní olympiády založené na ověřování znalostí z astronomie - Astroloympiády. Letošní 18. ročník byl neobvyklý, protože probíhal v online prostředí. Účastníci se museli nejdříve zaregistrovat na oficiálních stránkách Astroolympiády a poté měli na řešení školního kola 40 minut. Běžně by toto kolo probíhalo na půdě školy. Letos netradičně zájemci využili pohodlí vlastního domácího zázemí, a navíc měli k dispozici internet, mohli tudíž informace dohledávat v hvězdných mapách a v encyklopediích dostupných online.
Mezi soutěžícími 7. ročníku získal první místo Pavel Čadan se 48 body z celkových 50 bodů, 2. místo obsadila Hana Holubová s 39 body a na 3. místě skončila Terezie Jalůvková se 37 body, všichni ze 7.C. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Jakub Macháň, Agáta Durošková a Hana Petrušková, všichni ze 7.E.
9. ročník reprezentovala ve školním kole Valérie Matulová z 9.E, která se ziskem 39,5 bodů z celkových 50 bodů postoupila do kola krajského, kde se umístila na krásném 7. místě v Moravskoslezském kraji.
Všichni, kteří se rozhodli porovnat své vědomosti a vyhledávací schopnosti napříč zákoutími internetu během tohoto ročníku Astroolympiády, si zaslouží pochvalu. A Valérii děkujeme za reprezentaci Osmičky v kole krajském a gratulujeme k úspěšnému umístění.
Jakmile to bude možné, převezmou si všichni řešitelé diplom jako připomínku této jejich aktivity v nepředvídatelném roce 2021
                              DIPLOMY
Ing. Zuzana Grosmanová

 

 

 Vážení rodiče budoucích šesťáků,

v příštím školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu s rozšířenou výukou informačních a komunikačních technologií (Ikt). Žáci této třídy budou mít možnost navštěvovat kroužek druhého cizího jazyka. V 7. ročníku, při zařazování žáků do skupin druhého cizího jazyka, bude přihlédnuto k účasti v tomto kroužku a žáci budou pokračovat ve výuce jazyka jako pokročilejší.

Více...    Přihláška

 

4a

 

 

Sbírka potravin

V týdnu od 15. února do 19. února 2021 proběhla na Osmičce humanitární akce školy pro Potravinovou banku Slezské diakonie.
Děkujeme všem, kteří i v této nelehké době myslí na ty potřebnější a kteří věnovali svůj čas i finance nákupu trvanlivých potravin a jejich doručení do haly naší školy.

 

sbirka potravin 02 sm