Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Sběr papíru 2019/2020

V letošním školním roce se uskutečnil sběr papíru celkem dvakrát. Během obou těchto akcí žáci nasbírali celkem 12 141,42 kg. A kde a kdo jsou nejlepší sběrači?

Třídy
1. místo 5.B 1647,90 kg
2. místo 2.B 1574,10 kg
3. místo 2.A 1163,70 kg

Žáci
1. místo Lukáš Volný 2.B 940,25 kg
2. místo Tomáš Urbánek 5.B 534,90 kg
3. místo Adam Fojtík 5.B 377,40 kg

Děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojili, a budeme se těšit příští školní rok. Přejeme vám hezké a klidné prázdniny.
za školní parlament Mgr. Tereza Maštalířová

4.AC v červnu

Jak se máme ve škole v měsíci červnu? Když v této době dešťů vysvitne nesmělé sluníčko, učíme se alespoň chvíli venku. Baví nás řešit různé kvízové otázky a luštit úkoly u nových výukových tabulí umístěných u školy. A když prší, prší, jen se leje, připravujeme si svá originální trička na blížící se prázdniny.

 

planetarium 5c 01 sm

Astroolympiáda – mezinárodní kolo

Také v tomto školním roce 2019/2020 se naši šikovní fyzikové zúčastnili Astronomické olympiády. Kvůli pandemii bylo zrušeno finále a pořadatelé se proto rozhodli, že úspěšní řešitelé krajského kola se budou moci zúčastnit mezinárodního kola v Estonsku. Mezi těmi, kteří zdolali potřebnou bodovou hranici a mohli tak 23. dubna 2020 po dobu čtyř hodin řešit online úlohy na serverech v Estonsku, byli také naši žáci ze třídy 8.E, Valérie Matulová a František Doležal. Oba si odnesli plno zážitků, ať už z řešení problémů s připojením na přetížené servery nebo ze seznamování se s doposud nepoznanými pojmy z astronomie.

Vali i Frantovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

 

4a

Sandálky ve 4.AC

Už zase chodíme do školy. Ale ne tak, jak jsme zvyklí. Naši třídu teď tvoří část dětí ze 4.A a část dětí ze 4.C. V hodině výtvarné a pracovní výchovy nám paní učitelka zadala práci, ať vyrobíme letní botky.
Dlouho jsem přemýšlela, jak to udělám. Docela těžké bylo zvolit barvu. Ale myslím, že jsem to zvládla já i ostatní děti. Podívejte se, jak nám to vyšlo.
T.S.

 

4a

 

Deskové hry ve 4.E

Kluci a holky ze 4.E si po návratu z karantény vyrobili ve škole své vlastní deskové hry. Při tvorbě zvládli spolupracovat a domluvit se v týmu. Společně se pak také pustili do hraní a soutěžení. Všichni jsou rádi, že nyní mají ve třídě k dispozici hry podle svého výběru a přání.

 

planetarium 5c 01 sm

Soutěž časopisu RaR

Také v tomto školním roce 2019/2020 vyhlásil výukový časopis RaR zaměřený na angličtinu celoroční soutěž YOU Tell the Story, v níž si účastníci mohli vyzkoušet napsat v angličtině obrázkový příběh. V úvodu psaní svého textu vycházeli soutěžící ze dvou daných obrázků a pokračovali tvorbou vlastních dvou obrázků a dalšího textu k nim. Byli limitováni i počtem slov. Porota hodnotila příběh, výtvarné zpracování, úroveň angličtiny, kreativitu, originalitu a dodržení pravidel. A to vše se i letos podařilo skloubit žákyni naší školy, tentokrát Nikole Mikundové ze 7.C, která se v konkurenci probojovala mezi pět oceněných výherců. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Soutěž RaR

Nikola - práce

 

Pozvání na koncert žáka naší školy Štěpána Ponči

planetarium 5c 01 sm planetarium 5c 02 sm

Více...

 

planetarium 5c 01 sm

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice

V letošním 48. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice získal Václav František Kotásek ze 7.E se svou malbou v silné zahraniční i domácí konkurenci krásné čestné uznání. Do této soutěže se zapojují se svými výtvarnými pracemi děti téměř z celého světa a získat ocenění není nic jednoduchého. Letos bylo zasláno přes 22.000 kreseb, z toho českých prací přes 6.000. Vaškovi gratulujeme!

https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/registrovane/

 https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/

 

Monogramy 4.A

Také během distanční výuky se žáci 4.A zabývají výtvarnými aktivitami. Jedním z úkolů bylo vytvořit svůj monogram nebo jméno z materiálů, které jsou doma nebo které mají sami rádi. Podívejte se, jaká dílka vznikla. Je to PARÁDA.

 

2.B v květnu

Jak se nám dařilo během květnových dnů, kdy jsme nemohli jít do školy? Bylo nám smutno po spolužácích i po paní učitelce. Snažili jsme se plnit všechno, co jsme dostali zadáno. Oslavili jsme Den matek, Den Země, cvičili jsme, relaxovali, chodili po horách, hledali „poklad“ a psali domácí úkoly. A nyní už někteří z nás zase do školy chodí.

Žáci 2.B

 

4.E a zlomky v praxi

Děti ze 4.E začaly probírat v matematice zlomky. Pilně se doma připravovaly a u toho tvořily nelehký úkol do výtvarné výchovy. Měly vytvořit pizzu či koláč z jakéhokoli materiálu a ten nakrájet na díly. Každý díl označit zlomkem. Sami můžete posoudit, jak se jim práce povedla.

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste projevili důvěru naší škole a zapsali své dítě do 1. třídy právě u nás. Bylo Vás celkem šedesát, co jste v termínu podali žádost o přijetí dítěte na Osmičku.
Můžeme tak přijmout všechny děti, jejichž rodiče požádali o přijetí bez odkladu školní docházky, a otevřít předpokládané dvě první třídy.
Velice nás mrzí, že jsme se nemohli setkat s dětmi i s Vámi osobně. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom Vás uvítali v měsíci červnu na informativní schůzce a umožnili dětem slibované setkání s Harry Potterem a jeho kamarády.
Velmi nás potěšilo, že jste z našich webových stránek využívali pracovní listy pro předškoláky, které pro děti připravily paní učitelky, asistentky a vychovatelky. Je nám známo, že je děti s nadšením přijaly a trávily nad nimi čas, kdy nemohly ven.
Jelikož se epidemiologická situace rychle mění, sledujte, prosím, další informace nejen pro budoucí prvňáčky na našich webových stránkách nebo na vývěsních tabulích, které jsou umístěny před hlavním vchodem školy.
Těšíme se na děti a na spolupráci s Vámi, za všechny z Osmičky

Mgr. Zuzana Žáková, zástupkyně ředitelky pro I. stupeň

 

Připravujeme se do školy …

Zápis 1     Zápis 2     Zápis 3     Zápis 1

Budoucí prvňáček Eliška nadšeně plní první školní úkoly, zatím ještě doma …

 

Poděkování
Poděkování

 

1.B v dubnu

Děti z 1.B spolu komunikují i v době mimořádného volna, a to prostřednictvím kreslených přání, pozdravů a dopisů.

 

2.B v dubnu II

Stále plníme úkoly, které nám paní učitelka třídní zadává každý den. Mezi zajímavé patřily ty ke Dni Země a Dni čarodějnic. Podívejte se, jak se nám povedly.

Žáci 2.B

 

2.B v dubnu I

Plníme úkoly, které nám paní učitelka pravidelně dává každý den. Pracujeme i v sešitech, ale nejvíce se nám líbily ty, které jsme dostali na Velikonoce:
                    Tv – skákání, přelézání a jiná aktivita v přírodě
                    Čsp, Vv – pomoc při přípravě snídaně, obědů, škrabání brambor, mytí nádobí, výzdoba bytu
                    M – vážení různého druhu materiálu
A jak nám to šlo? Super, bavilo nás to, podívejte se na fotky.

Žáci 2.B

 

Velikonoční tvoření v 1.C

Žáci z 1.C se zapojili do domácí přípravy a výzdoby na Velikonoce, ale nejen to. Plnili také hravé velikonoční úkoly do českého jazyka, matematiky a prvouky. Vyluštěním křížovky zjistili, že Velikonoce se nazývají svátky jara. Naučili se velikonoční básničku. Zvládli malované počítání. V prvouce se seznámili s velikonočními zvyky, zjistili, proč se slaví Velikonoce, co je to kraslice či pomlázka apod. Vyrobili také mnoho malovaných vajíček, upekli perníčky a beránky. Velké poděkování patří rodičům, kteří spolupracují s učiteli, posílají vypracované úkoly a informují o jejich plnění.

 

9.A v dubnu

Fota: Martin, Verča, Mirek, Marek a Helena

 

Učitelky, asistentky a vychovatelky z Osmičky za šicími stroji

K ohromné solidární vlně šití roušek pro ty, kteří je potřebují a nemají možnost si je obstarat, se přidaly i mnohé učitelky, asistentky a vychovatelky z Osmičky. Většina zapojila do výrobního procesu roušek také své děti, někdy i své maminky či kamarádky. Za všechny obdarované jim patří veliké poděkování!!! Některé z kolegyň švadlenek poslaly pár fotek a slov.

První roušky jsme s dcerou Klárkou ušily pro nás dvě a pro taťku, pro babičky a pro dědečky, pro rodinu… Ale potřeba rostla, pár roušek jsme rozdaly sousedům, paní prodavačce v obchůdku, kam chodíme pro pečivo, paní listonošce… Větší počet jsme poslali do fakultní nemocnice a do domova seniorů, celkem asi 90 kusů. Zájem je stále, a tak když je chvilka, šijeme dál a taťka provádí desinfekci žehličkou. Jen nám už chybí vhodné látky.
Alena Š.

U nás šije moje maminka s mým mladším synem Bořkem. Já jsem bohužel tyto vlohy nezdědila, ale oni dva se opravdu činí.
Dita V.

Snad jako každý druhý Čech jsem se pustila do šití roušek. Poté byly darovány převážně rodině, sousedům, známým a lidem v okolí. Pár desítek skončilo i ve firmě Liberty.
Hanka H.

S dcerou Veronikou šijeme hlavně pro rodinu. Naše roušky také dostali senioři v domě a sestřičky v nemocnici.
Iva R.

Moje šití roušek začalo tím, že manžel musel nejprve rozchodit 33 let starou veritasku, kterou jsme donutili zavzpomínat znovu na svá nejlepší léta. Šiju hlavně pro svou velkou rodinu a známé.
Jana W.

Pár mých veselých roušek z naší rodinné manufaktury. Do práce jsem zapojila obě své dcery, starší Martina kreslí, mladší Jana stříhá, já šiju a manžel vše nakonec kontroluje.
Jitka M.

Já šiju s kamarádkou a nyní máme před sebou objednávku roušek pro náš místní domov důchodců Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Leona J.

Šiju s dcerou Petrou, ale někdy se zapojí i naši chlapi. Celkové číslo k dnešnímu dni je přes 350 kusů. Dostali je rodinní příslušníci, kamarádi, sousedé, paní na poště ve Sviadnově, sestřičky v nemocnici v Kyjově, řidič autobusu MHD i RegioJet, 150 roušek firma Egis a další...
Martina H.

Oproti mojí mamince a sestře je mé přičinění zanedbatelné, protože už našily přes 500 roušek… Respektive po 500 kusech už je přestaly počítat. Já šiju především pro svou rodinu, pro prarodiče a pro sousedy. Pár roušek moje tchýně rozdala i v práci.
Pavla T.

S mojí maminkou šijeme pro rodinu a pro známé. Svoji ručku k dílu přiloží vždy i můj syn Šimon, budoucí prvňáček. Pro něj vybíráme látky s veselými dětskými motivy. Nejdále naše roušky putovaly za mou mladší sestrou do Brna.
Táňa H.

Foto mé zatím poslední várky. Moje veselé barevné roušky jsou dvojité s kapsou na filtr.
Zuzka Ž.

 

 

4a

4.A pečuje o rostliny
Během 1. pololetí školního roku jsme se v rámci projektu Zazeleňme školu snažili i v naší třídě vypěstovat hezké pokojové květiny, které nám budou dělat radost. A naší třídě byla dokonce svěřena starost o zalévání rostlin na celé Zelené chodbě.
Vše se dařilo. Rozdělili jsme si služby a důkladná péče byla brzy vidět. Pak nám ale do života zasáhl virus a byla uvalena karanténa. Škola byla uzavřena. Paní učitelka nechala ty odolnější rostliny v péči paní uklízeček a ty náročnější si vzala domů. Ve společném květináči čekají, až budou zase moci zdobit chodbu i třídu naší školy. O sazeničky, které měly původně dělat radost návštěvníkům školy při dubnových oslavách výročí, se postarala paní asistentka. Každá z rostlinek dostala svůj květináček a uvidíme, jak povyrostou, až se zase všichni sejdeme ve škole.

4a

 

1.B v březnu

Ani naši prvňáčci doma nezahálí a během distanční výuky pilně píší ve svých písankách. Vedle toho svůj volný čas vyplňují i jinými zajímavými činnostmi.

 

7.E v březnu

V rámci předmětu Výchova k občanství zpracovávali distančně žáci 7.E to, co aktuálně prožívali v letošním březnu, své pocity i zážitky, a to negativní i pozitivní, do jednoduchých myšlenkových map s názvem Můj březen 2020.

Denča   Ema   Iris   Kuba Š.  Oliver   Ríša   Rita   Sebík   Kuba V.

 

1.A v březnu

Kevin


9.A v březnu

V rámci výuky Výtvarné výchovy „na dálku“ se některé žákyně, ale i žáci 9.A pustili se svými maminkami a babičkami do šití roušek, a to často nejen pro využití ve svých rodinách. A také malovali jaro.

Helena          Radek          Natálie

Fota Helena, Radek a Natálie

V rámci předmětu Výchova k občanství se pak zamýšleli nad svým denním režimem v tomto období, kdy nemohou chodit do školy ani se věnovat všem svým běžným každodenním aktivitám.

Více...

Více...

Více...

 

5.D v březnu

A jak vnímali letošní březnové dny naši páťáci? „Co mi zatím dalo domácí učení?“

Více...

 

Přípravy na oslavu 45. výročí

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy.

Přípravy na oslavu 45. výročí založení Osmičky stále pokračují, ale vzhledem k současné situaci je nezbytné posunout termín oslav. O novém datu budete včas informováni.

Za přípravný tým
Mgr. Zuzana Žáková,
zástupkyně ředitelky školy

Výročí     

  Program oslav

!!! Další změna termínu obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020 !!!

Vzhledem k současné situaci znovu posouváme termín konání obvodního kola pěvecké soutěže Loutnička 2020. Nový termín bude zveřejněn s předstihem na stránkách naší školy a e-mailem ředitelům přihlášených škol. Přihlášky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jitka Mikolášová, organizátorka soutěže

planetarium 5c 01 sm

Chemická olympiáda – okresní kolo

V úterý 3. března proběhlo na ZŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí okresní kolo Chemické olympiády. Osmičku reprezentovali Kateřina Hrušková a Richard Smoček z 9.E. V konkurenci 16 mladých chemiků se neztratili, Ríša získal 5. místo a Katka obsadila 7. místo. Děkujeme za pečlivou přípravu, za reprezentaci školy a gratulujeme

Den otevřených dveří - odvolán

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje omezit veřejnosti přístup do prostor, v nichž se realizuje činnost školy na nezbytné minimum, jsme nuceni odvolat dnešní Den otevřených dveří pro veřejnost.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
                                                       PhDr. Iveta Wilczková
                                                            ředitelka školy

Den otevřených dveří

 

Zimní dílny ve školní družině

Ačkoliv to letos za okny tak nevypadá, paní Zima v lednu a v únoru stále kraluje. A čarovala i v naší školní družině. K té pravé zimní atmosféře neodmyslitelně patří sněhuláci, čepice, rukavice, a tak si zimní čas v družině děti zpestřily tvorbou. Stříhaly, malovaly, lepily a Vy se můžete podívat, co pěkného vytvořily.

 

 

Šesťáci v divadle

Pátek 21. únor 2020, poslední školní den před jarními prázdninami, si naši šesťáci zpříjemnili návštěvou ostravského Divadla loutek, kde zhlédli představení Nastupovat! Děják z rychlíku. Jak už z názvu vyplývá, cestovali jsme vlakem naší historií a stihli jsme toho poměrně hodně, protože s hlavními postavami jsme prošli od průmyslové revoluce až po rozpad Československa celými dvěma stoletími. Nudit se nemohli ani nejzarytější odpůrci dějepisu, neboť jednotlivé scénky byly provázány krátkými anekdotami či nápaditými písněmi, takže jsme všichni odcházeli s dobrou náladou a úsměvem na rtech.

 

 

Recitační soutěž 1. stupně  obvodní kolo

Ve čtvrtek 20. února 2020 se konalo na Osmičce obvodní kolo recitační soutěže. Také v 1. a ve 2. kategorii byla účast a konkurence velká, zúčastnilo se 41 recitátorů. Rozhodování poroty tak nebylo jednoduché, postoupit do dalšího kola mohli jen dva soutěžící z každé kategorie. Ti také obdrželi pěknou knížku. Všichni přednášející si odnesli účastnický list, pero a sladkost. A podařilo se tedy některému „z našich“ postoupit? Ano, gratulujeme Jardovi Osinovi z 5.D a držíme mu palce do dalšího kola.

 

planetarium 5c 01 sm

Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2. stupně – obvodní kolo

Ve čtvrtek 20. února 2020 odpoledne se na Osmičce sešli vítězové školních kol obvodu Místek, aby předvedli své umění v přednesu poezie i prozaických textů. Ve 3. kategorii žáci 6. – 7. ročníku a ve 4. kategorii žáci 8. – 9. ročníku a studenti 1. - 2. ročníku gymnázií přednášeli dva texty. Na jejich výběru si všichni dali záležet, byly rozmanité a náročné a úroveň přednesu byla velmi vysoká, takže pro porotu nebylo snadné vybrat z každé kategorie čtyři nejlepší recitátory, kteří budou zastupovat své školy v okresním kole. Poděkování za pomoc při výběru textů a za práci se všemi recitátory patří vyučujícím českého jazyka a literatury, kteří své žáky a studenty na soutěž pečlivě připravili. A máme radost, že žáci Osmičky nezůstali stranou. V okresním kole nás budou reprezentovat Zuzana Jurenková ze 7.C a Sára Matysová ze 7.E ve 3. kategorii a Ivana Dohnalová z 8.E ve 4. kategorii. Děkujeme jim za reprezentaci školy a držíme palce.

planetarium 5c 02 sm

 

planetarium 5c 01 sm

Loutnička 1. stupně - školní kolo

V úterý 18. února 2020 se Osmičkou rozezněla lidová písnička. V tento slunečný den se konalo školní kolo soutěže Loutnička. Děti 1. stupně soutěžily ve třech věkových kategoriích o postup do obvodního kola, které se uskuteční na naší škole pro obvod Místek dne 9. března 2020. Porota neměla ani v letošním roce snadné rozhodování, všichni soutěžící byli výborně připraveni a školou zněly známé i méně známé lidové písně. Poděkování za výběr písní i za pečlivou přípravu žáků patří všem vyučujícím hudební výchovy. Za 1. kategorii postupují Radka Svobodová z 1.A a Aneta Masná z 1.C, ve 2. kategorii Berenika Kozelská ze 2.A a Barbora Vašutová z 2.C, za 3. kategorii si postup vyzpívaly Ema Beránková ze 4.B a Barbora Kačmaříková ze 4.E. Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v obvodním kole.

planetarium 5c 02 sm


Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Vysoká nemocnost posunovala termíny mnoha lednových a únorových soutěží. Proto se i školní kolo Zeměpisné olympiády konalo na Osmičce až v úterý 18. února 2020. Zúčastnilo se ho 56 žáků 2. stupně. V kategorii A, tedy mezi šesťáky, zvítězil Samuel Pravda ze 6.E. V kategorii B byl ze sedmáků nejlepší Vojtěch Schenk ze 7.C. V kategorii C porazila všechny zúčastněné osmáky a deváťáky Valérie Matulová z 8.E. Všem třem gratulujeme k postupu do okresního kola a držíme palce.

 

planetarium 5c 01 sm

Valentýn v angličtině ve 4.C

Pátek 14. února 2020, tedy den svatého Valentýna, jsme prožili netradičně. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o tomto svátku, o jeho vzniku a o tradicích s ním spojených. Tvořili jsme obrázky s valentýnskými motivy. Užili jsme si skvělý valentýnský den. žáci 4.C

 

planetarium 5c 02 sm

 

Recitační soutěž 1. stupeň – školní kolo

I na prvním stupni jsme letos opět hledali nejlepší recitátory. Plány nám trošku narušila chřipková epidemie, a proto školní kola proběhla později, od 12. do 14. února 2020. Většina soutěžících se tak zvládla uzdravit a ti, kteří ještě potřebovali odpočívat, přišli předvést svůj um a vrátili se domů do klidového režimu. Všichni byli výborně připraveni a rozhodování bylo pro porotu velmi těžké.
Postupujícími do obvodního kola se stali tito přednášející – za 1. ročník Radka Svobodová z 1.A, za 2. a 3. ročník Berenika Kozelská ze 2.A, Anna Jančušová z 2.C a Štěpán Ponča ze 3.C, za 4. a 5. ročník Magdaléna Matulová z 5.A, Jakub Kašper a Jaromír Osina z 5.D a jako náhradník Tereza Svobodová ze 4.B. Gratulujeme a držíme palce do obvodního kola.

 

Konverzační soutěž v němčině – okresní kolo

Okresní kolo Konverzační soutěže v němčině se konalo v úterý 4. února 2020 tradičně ve Středisku volného času Klíč. Naše dvě žákyně postupující ze školního kola mohly své jazykové dovednosti prokázat v poslechu, konverzaci na vylosované téma, v popisu obrázku a v situačním rozhovoru. A vedly si skvěle. Nela Tomisová z 9.C obsadila ve starší kategorii 4. místo. V mladší kategorii dokonce Radka Osinová ze 7.C získala vynikající 1. místo! Oběma odvážným a úspěšným děvčatům srdečně gratulujeme, děkujeme za reprezentaci Osmičky a přejeme stále stejnou chuť a nasazení do dalšího soutěžení.

 

Tvorba animací v Ikt

V minulé aktualitě z výuky informatiky jsme ukázali tvorbu 3D modelů v prostředí Windows10. Dnes představíme hodiny s novou technikou na tvorbu animací. Jedná se o vizualizéry s potřebným softwarem, které umožňují tvorbu animací „stop-motion“, tedy „zastav a vyfoť“. Na snímcích se žáci druhého stupně učí pracovat v novém prostředí a tvořit své první animace.
                                                                                                                         za vyučující Ikt Michal Milata