Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

 

Biologická olympiáda – školní kolo

V úterý 31. ledna 2023 proběhlo na Osmičce školní kolo Biologické olympiády. Všichni zúčastnění museli zvládnout nejen teoretický test, ale také „poznávačku“ a praktický úkol. V kategorii D zvítězila Michaela Adamcová ze 7.E, v kategorii C získal 1. místo Adam Synek, 2. místo Jan Hejda a 3. místo Antonín Loriš, všichni z 8.E. Gratulujeme a postupujícím do okresního kola držíme palce!

Mgr. Svatava Svobodová

       

 

 

Den naruby ve 4.B a pololetní vysvědčení

V úterý 31. ledna 2023 si mohli žáci vyzkoušet roli učitele a paní učitelka se stala žákyní naší třídy. Žáci - kantoři si vybrali libovolný předmět, do kterého si vytvořili aktivitu pro ostatní spolužáky. Zkusili si tak, jaké to je vést celou třídu a vysvětlit dané učivo. V matematice jsme opakovali základní početní operace či slovní úlohy, v českém jazyce jsme psali diktát a v pracovních činnostech si všichni zkusili různá skládání papíru. Mezi dané předměty byl také vybrán tělocvik, kdy chlapci hráli florbal a děvčata míčové hry. V závěru dne děti dostaly pololetní vysvědčení. Tento den jsme si užili a určitě jej zas někdy zopakujeme. 

Žáci 4.B, Mgr. Renáta Polomská

   

 

 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů - 1. stupeň - školní kolo

V pondělí 30. ledna 2023 proběhlo na 1. stupni školní kolo v recitaci. Všichni soutěžící byli v dobré náladě a velmi dobře připraveni. Poděkování patří také všem kolegyním, které tvořily porotu. Do obvodního kola postupují za 1. ročník Tereza Kulhánková z 1.B a Lada Nalerajová z 1.C , za 2. a 3. ročník Vít Klimánek a Dominik Ponča, oba ze 3.B, za 4. a 5. ročník Ema Foldynová ze 4.C a Anna Jančušová z 5.A. Všem vítězům gratulujeme a držíme pěsti v kole obvodním.

Mgr. Martina Hložanková

        

 

 

5.B  v knihovně

Ve čtvrtek 26. ledna 2023 jsme šli do knihovny, kde jsme si ve velmi příjemném prostředí  povídali o pověstech a mýtech, o  bájných slovanských bozích, i o tom, jaké bohy kdo uctíval a proč.  Některé jsme poznávali na obrázcích. Vzpomínali jsme, které bohy známe z různých knih nebo filmů, např. jako postavy z knihy  Harry Potter. Celé povídání jsme ukončili četbou z knih dle vlastní volby.  

Čtenáři z 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

      

 

 

Matematická olympiáda 5. ročníku - okresní kolo

Okresní kolo Matematické olympiády proběhlo ve středu 25. ledna na Základní škole Petra Bezruče ve Frýdku. Z Osmičky postoupilo šest úspěšných řešitelů školního kola, Gabriela Adamcová, Gabriela Bendová a Beata Petrulová z 5.A, Adam Holásek, František Klimánek a Lucie Lacková z 5.B. Soutěžící řešili tři obtížné matematické úlohy. Náš František mezi 99 soutěžícími vybojoval fantastické 2. místo! Frantovi gratulujeme a všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Renáta Polomská

 

 

 

1.B a 9.B na sněhu

Zimní radovánky jsou skvělou příležitostí ke vzájemnému setkání prvňáků a deváťáků. Radost ze sněhové nadílky a společně postavených HUHULÁKŮ provázelo celé jejich tvoření. Veselé zážitky ze středy 25. ledna 2023 zůstanou uchovány v srdíčcích malých žáčků velmi dlouho. Děkujeme, deváťáci!

Mgr. Jiřina Prymusová

             

 

 

Stopy ve sněhu ve 2.A

V předmětu Člověk a jeho svět se žáci 2.A učili rozlišovat stopy zvířat ve sněhu v zimě. Pomohla jim při tom hra "bojovka", ve které měli v úterý 17. ledna 2023 ve dvojicích rozluštit tajenku právě pomocí stop zvířat. Všichni se moc snažili a užili si napětí ze hry. V úterý 24. ledna 2023 jsme využili sněhového počasí a vypravili se ven na školní hřiště, kde jsme stopy ve sněhu viděli na vlastní oči. A nakonec jsme si postavili sněhuláka. 

Mgr. Zuzana Kusáková

     

 

 

1.B na sněhu

V pondělí 23. ledna 2023 vyrazila třída 1. B za sněhovou nadílkou na školní hřiště. Výsledkem jejich stavitelského umění byly skupinky sněhuláků. Předchozí nedostatek sněhu si děti vynahradily v pracovních činnostech a ve výtvarné výchově vystříháním látkového sněhuláka a nakreslením tučňáčka.

Mgr. Jiřina Prymusová

        

 

 

8.A na kurzu první pomoci

Naše třída 8.A vyrazila v pátek 20. ledna 2023 do frýdecké nemocnice na kurz první pomoci. Nikdo z nás přesně nevěděl, jak bude akce probíhat a do čeho „vlastně jdeme“. Byli jsme ale příjemně překvapeni. Zúčastnili jsme se přednášek, na kterých nám sestřičky prezentovaly, jak správně ošetřit různé úrazy, jak přivolat pomoc člověku, který ji potřebuje např. při selhání srdce. Prakticky jsme si vyzkoušeli obvazování krvácejících ran i resuscitaci na šikovném pomocníku, figuríně Felixovi. Nakonec nás čekala prohlídka vybraných oddělení nemocnice, centrálního urgentního příjmu a oddělení JIP. Na „urgentu“ jsme se seznámili s postupem, jak a kde se přihlásit, když sem přijdeme sami jako pacienti, a pak jsme si celé oddělení prošli. Na „jipce“ jsme měli možnost prohlédnout si pokoj. Dokonce ti odvážnější z nás se tu sami stali figuranty. Sestřička je připojila k přístrojům, změřila tepovou frekvenci, srdeční rytmus i krevní tlak a vysvětlila, jak přístroje fungují. Kurz byl zajímavý, hodně jsme se dozvěděli i si vyzkoušeli. Pro mnohé z nás byl i inspirativní pro případnou volbu střední školy. Možná si někdo vybere práci v nemocnici jako své budoucí povolání.

Žáci 8. A, Mgr. Jitka Mikolášová

       

 

 

Konverzační soutěž z anglického jazyka – školní kolo

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhlo na Osmičce školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Celkově se zúčastnilo 32 žáků ve dvou kategoriích. Konkurence byla veliká a mnozí překvapili úžasným projevem a slovní zásobou. Jelikož výkony byly letos hodně vyrovnané, museli jsme v obou kategoriích přistoupit k poslechu, který určil pořadí. V I. kategorii, pro 6. a 7. ročník, zvítězila Emily Večeřová ze 7.B, 2. místo získal Michal Petřík a 3. místo Gabriela Šrámčíková, oba ze 7.E. Ve II. kategorii, pro 8. a 9. ročník, zvítězil Adam Synek z 8.E, 2. místo získala Magdaléna Matulová a 3. místo Nela Zahrádková, obě z 8.A. Emily a Adam postupují do okresního kola, které se bude konat v Bašce. Držme jim palce! Velké díky patří kolegyni Hance Přidalové, která celou soutěž zorganizovala, zajistila odměny, občerstvení a díky ní vše dopadlo na výbornou.

Mgr. Lucie Kocichová

  

 

 

Třeťáci v Divadle loutek v Ostravě

Ve středu 18. ledna 2023 se žáci třetího ročníku vydali do Ostravy na loutkové představení „Ronja, dcera loupežníka“. Příběh vyprávěl o tom, jak se Ronja seznámila s Birkem, synem nepřátelského loupežnického klanu. Zažívali spolu spoustu dobrodružství a nakonec se stali dobrými kamarády a jejich loupežnické rodiny se spřátelily. Děti si z představení odnesly, že přátelství je jedna z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí. 

Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

  

 

 

4.C v Muzeu Beskyd

Ve středu 18. ledna 2023 jsme vyrazili do Muzea Beskyd na lekci ŠMODRCHÁNÍ. Pan lektor Marek Weissbrod nám vyprávěl o výrobě provazů a také nám prozradil, z jakých rostlin se vyrábí. Povídali jsme si o řemeslech, jako bylo provaznictví, popružnictví, prýmkařství. Viděli jsme uvázané druhy uzlů, např. dračí, rybářský, škotový, ambulanční, lodní a zkracovačku. V závěru lekce jsme dostali dřevěnou vidličku s provázkem a úkol uplést si náramek. Mnohým z nás se to povedlo. A ti další se vše doučí ve škole, protože se uzly a pletením ještě budeme zabývat. Lekce byla parádní, moc se nám líbila.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

           

 

 

Dopravní výchova ve 4.B

Ve středu 18. ledna 2023 nás ve 4.B navštívila paní policistka. Podrobně s námi zopakovala pravidla silničního provozu. Upozornila na nebezpečné situace a také uvedla příklady z běžného života. V závěru besedy jsme psali test, který ověřil naše znalosti na toto téma. Lekce byla pro nás přínosná a těšíme se opět na jaře na dopravní hřiště.

Žáci 4.B, Mgr. Renáta Polomská

 

 

 

Dopravní výchova ve 2.A a 2.B

Zástupci Městské policie Frýdek-Místek navštívili ve čtvrtek 12. a ve středu 18. ledna 2023 třídy 2.A a 2.B s přednáškou Bezpečnost především.  Povídali si s žáky, jak se chovat bezpečně ve městě, zejména v roli chodce. Na praktických ukázkách si děti vyzkoušely přejít přes přechod a také rozlišovat pokyny policistů. Na závěr si všichni ověřili svoje znalosti v lehkém dopravním testíku.   

Mgr. Zuzana Kusáková

    

 

 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo

V úterý 17. ledna 2023 proběhlo na Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku okresní kolo dějepisné olympiády. Osmičku vyrazil reprezentovat se svými historickými znalostmi, tentokrát zejména z období let 1945 až 1992, vítěz školního kola, Tadeáš Pliska z 9.C. S otázkami, dobovými mapkami i fotografiemi si poradil a stal se úspěšným řešitelem. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci Osmičky.

Mgr. Radana Vývodová

 

 

 

Krajský přebor škol v šachu

V úterý 17. ledna 2023 se družstvo ve složení Adam Holásek, František Klimánek, Alexandr Kupka a Lucie Lacková z 5.B a náhradník František Kupka ze 3.B zúčastnilo Krajského přeboru škol v šachu pro 1. - 5. ročník. Turnaj se konal v Krnově, kde se setkali nejlepší  šachisté našeho kraje z celkem dvanáct škol. Hrálo se na sedm kol, v nichž bylo možné získat 28 bodů. Naši zlatí borci získali nejvíce bodů, a to 26. Správné tahy na šachovnici zvládli všichni, včetně náhradníka. Velkou podporou všem byla doprovázející paní učitelka. Už teď se těšíme na celorepublikové kolo, kam jsme se díky prvnímu místu v kraji nominovali. 

Šachisté, Mgr. Zdeňka Jedličková

https://www.frydekmistek.cz/wp-content/uploads/2023/02/fm-02-2023-10.pdf str. 29

   

 

 

Karel IV. ve 4.B

Spolužáci ze 4.C nás inspirovali a i my jsme se v lednu pustili do projektu věnovanému králi Karlu IV. Z vlastních zdrojů jsme si do školy přinesli knihy, zajímavosti, informace, obrázky či fotografie. Vytvořili jsme skupiny a pustili se do práce. Učili jsme se nejenom pracovat s informacemi a historickými fakty, ale také vzájemné spolupráci a toleranci. Poznali jsme zodpovědnost za skupinu a její práci a upevnili třídní vztahy i vzájemná kamarádství. Během tvorby jsme zažili spoustu legrace.

Žáci 4.B, Mgr. Renáta Polomská

       

 

 

5.A bezpečně na internetu

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 zavítaly do třídy 5. A strážnice z Městské policie FM a povídaly si s dětmi o bezpečnosti na Internetu. Děti si připomněly, že nemají na Internetu sdílet své osobní informace a fotografie. Také zjistily, jaká nebezpečí na ně mohou číhat, pokud tak činí.  Akce se vydařila a děti si z ní odnesly mnoho užitečných rad.

Mgr. Jana Zrzavá

 

 

Dopravní výchova ve 4.A

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 k nám do třídy zavítaly paní policistky. Zopakovaly si s námi dopravní předpisy, značky a také nám připomněly, jak se máme chovat na silnici, když jedeme na kole nebo jdeme pěšky. Lekce trvala 2 vyučovací hodiny a vůbec jsme se nestihli nudit. V první části jsme si vše zopakovali a ve druhé zkoušeli správně vyplnit test. Někteří byli úspěšní a ti, kterým se nedařilo, si své znalosti zdokonalí na jaře na dopravním hřišti. Už se těšíme, až si na dopravním hřišti oživíme pravidla silničního provozu a hlavně si zajezdíme na kole. 

Žáci 4.A, Mgr. Iveta Kaňová

  

 

 

Malování na kamínky ve 3.A

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 si ve 3.A děti zkusily malování na kameny. Nejprve jsme si na vycházce kameny nasbírali, někteří si přinesli krásné oblázky i z domu. Poté jsme si připravili temperové barvy a zkoušeli, jak nám malování půjde. Všechny to opravdu zaujalo a ve výsledku se kamínky dokonce i moc povedly.

Mgr. Zuzana Špačková

        

 

 

3.A a 3.B v knihovně

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se žáci 3.B a v pátek 13. ledna 2023 žáci 3.A vydali do knihovny. Přivítala je paní knihovnice, která jim vyprávěla o čtenářském deníku. Co v něm nesmí chybět, jaké informace jsou důležité. Děti nadchl také pracovní list se superhrdiny, ve kterém prokázaly své čtenářské dovednosti. Poté měly děti chvíli volno, které využily prohlídkou nebo zapůjčením knih. Přednáška se všem moc líbila.

Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

    

 

 

4.A v knihovně

Ve středu 11. ledna 2023 nás čekala další krásná lekce v místecké knihovně. Úplně poprvé jsme měli možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaného dětského oddělení. Uvelebili jsme se na pohodlné stupínky, poslouchali jsme, diskutovali o komiksech a také si rozšifrovali pár hádanek. Na závěr jsme si knihovnu mohli prohlédnout, začíst se do vybraných knih a chvilku relaxovat. Byli jsme moc spokojení a těšíme se na další lekci v knihovně. 

Žáci 4.A, Mgr. Iveta Kaňová

      

 

 

4.B v knihovně

Ve středu 11. ledna 2023 jsme zavítali do městské knihovny v Místku. Paní knihovnice nám vyprávěla o komiksech. Seznámili jsme se s nejznámějšími komiksy a jejich hrdiny. V závěru jsme si prohlédli celé dětské oddělení a prolistovali jsme si některé knihy. Besedu jsme si užili.

Mgr. Renáta Polomská

 

 

 

4.C v knihovně

V pondělí 9. ledna 2023 jsme šli do knihovny v Místku. Lekce se jmenovala Příběhy plné napětí. Vypravovali jsme si o detektivkách, jak by měl vypadat detektiv o tom, jaké detektivní příběhy a postavy známe. Potom jsme ve skupinách pracovali na pětilístku v pracovním listu. Ve třetí části lekce jsme si mohli vzít knížky v knihovně a chvíli si je číst nebo prohlížet. Kdo měl průkazku, mohl si knížku půjčit domů. Lekce se nám líbila, bylo to fajn.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

       

 

 

Karel IV. ve 4.C

Od prvního lednového týdne nového roku 2023 jsme ve třídě 4.C pracovali ve skupinách projekt o Karlu IV. Vyprávěli jsme si o tomto panovníkovi, o tom, jak žil, kolik měl žen a dětí, kolik uměl jazyků a co v té době jedli a jak se oblékali. Skupinovou práci jsme pak představili před tabulí. Někteří přišli oblečení jako v době gotiky. Paní učitelka nám upekla žitnou placku, kterou osladila medem, asi tak jako v době Karla IV. Bylo to fajn a těšíme se na další projekt, o době husitské.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

          

 

 

Lyžařský kurz 7. ročníku

V týdnu od 2. do 6. ledna 2023, tedy hned po vánočních prázdninách, vyrazili zájemci z našich sedmiček na vytoužený lyžařský výcvik, tradičně do hotelu Labyrint na Horní Bečvu. I přes zdražení veškerých položek se zúčastnil rekordní počet žáků, a to 67. Sachova studánka je náš oblíbený svah, který i přes nepřízeň počasí a nedostatek sněhu byl výborně připravený. Zdatní lyžaři se zdokonalovali a i začátečníci mohli za chvíli, po počátečních těžkostech, o sobě říct: „Už jsme taky lyžaři!“ Regenerovat a nabírat síly se dařilo nejen s výbornou kuchyní, ve chvílích osobního volna a při večerním společném programu.

Mgr. Jana Windisch Kopecká 

        

 

 

Beseda v 8.A a 8.E o využití 3D tiskáren v lékařství

V pátek 6. ledna 2023 jsme měli v hodinách informatiky ve třídách 8.A a 8.E vzácnou návštěvu. Přišla k nám na besedu naše bývalá žákyně Ing. Martina Mikolášová. Dozvěděli jsme se, jak používají 3D tiskárny v nemocnici AGEL Třinec-Podlesí. Ukázala nám vytištěné 3D modely lidských srdcí i 3D pomůcek, které lékařům pomáhají nejen při nácviku, ale i při samotných operacích. Žáci využili příležitost a pokládali různé zvídavé otázky. Děkujeme ještě jednou naší milé Martině za perfektní besedu.

Mgr. Michal Milata

      

  

 

Společný tělocvik 4.B a 4.C 

 Ve čtvrtek 5. ledna 2023 jsme si ve 4.B a 4.C opět naplánovali společný tělocvik. V úvodu jsme se pořádně protáhli po vánočních svátcích. Nejvíce jsme se však těšili na turnaj ve vybíjené. Celou hodinu jsme si moc užili. 

 Žáci 4.B a 4.C, Mgr. Martina Hložanková, Mgr. Renáta Polomská

   

 

 

4.C na kurzu první pomoci

Hned první den v novém školním roce, v úterý 3. ledna 2023,  jsme měli domluvenou návštěvu nemocnice. Ráno jsme se sešli v hale školy a jeli autobusem do frýdecké nemocnice. Tam si nás převzaly dvě sestřičky, zavedly nás do školicí místnosti a tam nám nejprve vysvětlily základní informace o první pomoci. Druhy krvácení, možnost zastavení tepenného krvácení, nepřímou masáž srdce. Pak jsme měli možnost si vše vyzkoušet.  Řešili jsme křížovku s tématikou první pomoci. Každý správný řešitel dostal sladkou odměnu. Všichni jsme za naši snahu byli odměněni malým džusem a diplomem, propiskou a skládačkou s opakováním první pomoci. A nakonec přišlo to nejlepší. Dostali jsme plášť a mohli se podívat na urgentní příjem. Mezi pacienty, které něco bolí. Taky jsme viděli sanitky, které přivezly nemocné. Jednu sanitku jsme si mohli prohlédnout i zevnitř! Všichni k nám byli moc milí. Bylo to hodně zajímavé.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

         

 

 

Osminka a Osma na Výstavě betlémů 

Stalo se již tradicí, že v období vánočních svátků můžeme na „Osmičce“ navštívit výstavu betlémů pana Josefa Kleinwächtera. Po vynucené covidové pauze tomu tak bylo i letos. A naše sbory byly v úterý 27. prosince 2022 při tom. Dopoledne krásnou vánoční atmosféru doplnila Osma s Ladou Faldynovou, odpoledne pak Osminka s Radkou Klečkovou a Jitkou Mikolášovou. Zpěváci a zpěvačky nejen přednesli vánoční program, ale měli možnost se spolu s návštěvníky výstavy na chvíli zastavit, prohlédnout si vystavené betlémy a snít …

Mgr. Jitka Mikolášová

   

 

 

 Výstava betlémů na Osmičce

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000035005/ve-frydkumistku-je-opet-k-videni-velka-vystava-betlemu

https://www.frydekmistek.cz/wp-content/uploads/2023/01/fm-01-2023-web.pdf, str. 16

 

 

 

 

 

„Tělocviky“ 2. stupně na sněhu

Díky bohaté sněhové nadílce vyrážíme v prosincových hodinách tělesné výchovy ven z tělocvičen a užíváme si sněhových zimních radovánek. Vedle nezbytného koulování a stavění sněhuláků k nim na Osmičce tradičně patří i oblíbené běžkování.

Žáci 2. stupně, Mgr. Svatava Svobodová, Mgr. Jana Windisch Kopecká

                      

 

 

Vánoční tvoření 1.A a 9.A

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 se k nám do třídy 1.A přišli zase podívat kamarádi z 9.A. Malí i velcí měli radost, že se opět spolu vidí, a také, že mohou společně tvořit a popovídat si. Každý deváťák pak dostal od svého prvňáka papírový vánoční stromeček. Nakonec si všichni, paní učitelky a paní asistentku nevyjímaje, zazpívali koledy. Moc děkujeme kolegyni Svaťce Svobodové a žákům 9.A za velmi pěkně připravenou hodinu pro prvňáčky.

Hana Hřivňáková

  

 

 

Vánoční lekce v 6.B

Proč máme být k sobě navzájem hodní? Jako každý školní rok nás také letos ve čtvrtek 22. prosince 2022 navštívil pan Kamil Kozelský. Díky jeho vyprávění, oživenému metodou brainstormingu, měly děti možnost se společně zamyslet nad významem Vánoc. Uvědomily si souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po radosti a štěstí, které jsou vlastní každému člověku. Vždyť na období vánočních svátků je nejvzácnější právě to, že se sejde celá rodina, lidé jsou spolu, jsou na sebe milí a hodní.

Žáci 6.B,  Mgr. Jana Volná

 

 

 

Vánoční hodina v 8.E

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 proběhla vánoční hodina také v 8.E. Žáci se na ni pečlivě připravovali předem, protože se soutěžilo o nejlepší, nejvtipnější a nejveselejší dárek, ale zároveň mělo jít o levnou drobnost, která ovšem udělá obdarovanému radost. Každý si předem tajně vylosoval počáteční písmeno dárku, jeho barvu a toho, pro koho je určen. Většina skutečně zapojila svou fantazii a nápaditost, takže jsme se nad dárky pobavili všichni, nejen obdarovaní.

Žáci 8.E, Mgr. Radana Vývodová

        

 

 

Vánoční skotačení 2. stupně

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 se postupně všechny ročníky 2. stupně sešly v tělocvičnách, aby si žáci naposledy v tomto roce tradičně „zaskotačili“ a změřili síly v rámci jednoho ročníku v netradičních disciplínách. Sportovci 6., 7. a 8. ročníku museli předvést např. svou techniku a dovednosti s florbalovou holí, skákali v pytlích, házeli míčkem, ale také skládali rozstříhaný znak Osmičky. Deváťáci se utkali v přehazované. Vítězná družstva si odnesla diplom a sladkou maličkost. Děkujeme kolegyním Janě Windisch, Věrce Kopřivové a Katce Mičulkové za přípravu a zapálené nasazení během organizace a v průběhu této akce.

Mgr. Radana Vývodová

         

 

 

Vánoční den ve  4.C

Dnešní den, čtvrtek 22. prosinec 2022, začal neobvykle. Paní učitelka nám uvařila čaj, sedli jsme si k velkému stolu vytvořenému z lavic a k čaji jsme si dali cukroví, perníčky a pár chipsů. Pak jsme si rozdali dárečky, které jsme losovali. Malé překvapení jsme dostali také od paní učitelky. Bylo to jojo, svíčka a poukázka na vymazání jedné známky. Pak nám přišla popřát paní ředitelka hezké Vánoce a následovalo povídání o vánočních zvycích. Nakonec jsme vybarvovali mandalu – baňku a psali přání do nového roku 2023. Dneska to bylo moc fajn.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

     

 

 

5.B v posledním školním týdnu roku 2022

Vánoční lekce

V pondělí 19. prosince 2022 jsme měli s panem Kozelským na téma zajímavou besedu Co víme o narození Ježíše z Nazaretu. Na toto téma navázala paní učitelka, kdy jsme si povídali o štědrovečerních tradicích. 

Běžkování v „tělocviku“

V úterý 20. prosince 2022 jsme v rámci „tělocviku“ běžkovali. Počasí nám přálo a nám se to moc líbilo. Někomu to šlo lépe, někdo trošku „bojoval“, ale cíl každý z nás našel.

Palačinky

Středa 21. prosince 2022 byla v duchu smažení. V rámci Čsp jsme si připravovali palačinky. Všichni jsme se snažili do těchto aktivit zapojit. Paní učitelka nás pochválila, že jsme šikovní. Palačinky jsme namazali marmeládou nebo nutelou. Byly moc dobré.

U stromečku

Poslední školní den v roce 2022, ve čtvrtek 22. prosince, jsme měli posezení u vánočního stromečku. Rozdali jsme si dárečky, zazpívali koledy, zahráli společenské hry a ochutnali cukroví, které jsme si přinesli. Paní učitelka nám k tomu uvařila čaj nebo Caro, dle naší chuti.

Těšíme se na další společné akce v novém roce 2023.

Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

              

 

 

Turnaj v deskových  hrách v 5.A 

Poslední školní dny před vánočními prázdninami, ve středu a ve čtvrtek 21. a 22. prosince 2022,  si děti v 5.A do školy přinesly všemožné stolní hry a porovnávaly si své síly. Hrály se piškvorky, dáma, šachy, paxeso i karty. Výherci si odnesli diplom a malou sladkou odměnu.

Mgr. Jana Zrzavá

        

 

 

Putování za betlémskou hvězdou 2. a 3. ročníku

V posledním předvánočním týdnu roku 2022 jsme si i ve 2. a 3. ročníku zpříjemnili čekání na Ježíška vánoční lekcí pana Kozelského. Tématem byl příběh o putování za betlémskou hvězdou. Vánoční povídání se dětem velice líbilo, protože se mohly také samy zapojit a vyzkoušet si vzájemnou spolupráci. Tímto bychom chtěli za všechny panu Kozelskému moc poděkovat.

Mgr. Martina Blahutová, Mgr. Zuzana Kusáková, Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

      

 

 

Olympiáda v německém jazyce – školní kolo

Rok se s rokem sešel a Osmička má za sebou další, již tradiční klání ve školním kole Olympiády v německém jazyce, které proběhlo ve středu 21. prosince 2022. Konkurence díky řádícím bacilům trochu prořídla, ale disciplínám to na náročnosti nic neubralo. Soutěžící se opět poprali s poslechem, pracovali s textem a především konverzovali. Naši němčináři se ani letos nenechali zahanbit a předvedli vynikající výkony. V kategorii I.A, určené pro 7. ročník, si 1. místo vybojovala Věra Holubová ze 7.E, 2. místo Veronika Zvonková ze 7.A a 3. místo Marek Urban ze 7.E. V kategorii II.A určené pro 8. a 9. ročník získala 1. místo Veronika Dobřanská z 9.A, 2. místo Karolína Kolářová a 3. místo Denisa Dvořáková, obě z 8.E. Všem oceněným blahopřejeme a vítězům jednotlivých kategorií přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Zuzana Hrabcová

   

 

 

Vánoční lekce v 5.A

Předposlední školní den před vánočními prázdninami, tedy ve středu 21. prosince 2022, si žáci z 5.A vyslechli zajímavé povídání pana Kozelského na téma Vánoce v hudbě. Dověděli jsme se, proč se zpívají koledy, jaký je rozdíl mezi koledami, adventními a vánočními písněmi, poslechli si koledy z různých koutů světa. Nejvíce se nám líbila exotická koleda z Etiopie.

Žáci 5.A, Mgr. Jana Zrzavá

 

 

 

„Občanka“ na sněhu v 6.A

Jelikož nám před Vánoci napadla spousta sněhu, využili jsme ve středu 21. prosince 2022 tuto příležitost k zimnímu stmelování naší třídy v rámci občanského výchovy. S dětmi jsme si zasoutěžili, postavili krásné sněhuláky a završili to koulovanou, při které měly původně stát proti sobě dva týmy, ale nakonec „se to zvrhlo“ na „všichni proti všem“ J 

Mgr. Lucie Kocichová 

       

 

 

Vánoční dílnička 1.B a 9.B

Krásná předvánoční nálada panovala na vánoční dílničce tříd 1.B a 9.B ve středu 21. prosince 2022. Deváťáci pomohli svým malým kamarádům s výrobou andělíčků a vánočního stromečku. Prvňáčci jim za pomoc zatancovali mazurku. Na konci setkání si všichni společně zazpívali vánoční koledy.

Mgr. Jiřina Prymusová

   

 

 

Vánoční lekce v 8.E 

Ve středu 21. prosince 2022 zavítal i mezi žáky 8.E pan Kozelský se svou vánoční lekcí, tentokrát na téma Narodil se bohatý chudý. Pomohl dětem zorientovat se v podobnostech z narození Ježíška a událostech moderní doby i uvědomit si význam lidských vazeb a vztahů nejen v období Vánoc.

Hodně se mi to líbilo … Denisa     Bylo to hodně k zamyšlení … Kája     Bylo to velmi obohacující, i když místy depresivní, ale to k životu patří … Kamila     Lekce se mi moc líbila, donutila mě zamyslet se nad tím, kolik problémů nebezpečí a neférovosti je kolem nás … Martin     Lekce byla super. Dozvěděli jsme se nové informace o Ježíškovi. Řekli jsme si, na co se těšíme o Vánocích a za co jsme rádi. Lekci jsem si užila … Markét     Bavilo mě tvoření sítě vztahů s provázkem a skládání obrázků a povídání o nich. Bylo to smutné, ale líbilo se mi to … Vojta     Beseda se mi líbila, téma bylo zajímavé určitě i pro nevěřící … Renča     Beseda se mi moc líbila. Bylo to skvělé … Dozvěděli jsme se něco nového o Izraeli a Palestině … Šimon     Nejvíc se mi líbilo, jak jsme vytvářeli síť vztahů pomocí klubíčka provázku ...Andrej     Beseda byla výborná, oceňuji krásné nápady, jak něco vysvětlit … Dominik     

Žáci 8.E, Mgr. Radana Vývodová

     

 

 

Vánoční lekce v 1.C

V úterý 20. prosince 2022 proběhla v 1.C Vánoční lekce s panem Kozelským. Povídal si s dětmi o městech Nazaret a Betlém, o Josefovi, Marii a narození Ježíška. Dozvěděly se spoustu zajímavostí z historie a nakonec si z barevných kamínků vyrobily svoji hvězdu. Lekce byla příjemným zpestřením předvánočního času a všem se povídání moc líbilo. 

Mgr. Radka Klečková

 

 

Vánoční besídka v 1.C

V pondělí 19. prosince 2022 byli žáci 9.C pozváni na generální zkoušku vánoční besídky pro rodiče. Chřipková nákaza sice způsobila velkou absenci účinkujících, ale ostatní se s o to větším nadšením pustili do recitace a zpěvu vánočních koled. Vystoupení zvládli skvěle pod taktovkou své paní učitelky. Myslím, že o den později odpoledne byli rodiče nadšení. 

Mgr. Šárka Michalíková

V úterý 20. prosince 2022 jsme na odpoledne připravili v naší třídě 1.C Vánoční besídku. Přestože bylo hodně dětí nemocných, besídka se naším hostům, tedy rodičům, prarodičům a příbuzným, moc líbila a děti zpívající vánoční písničky odměnili velkým potleskem.

Mgr. Radka Klečková

 

 

 

4.B a Kurz první pomoci 

V úterý 20. prosince 2022 jsme vyrazili do frýdecké nemocnice na Kurz první pomoci. V úvodní části nám pan doktor u prezentace představil různé úrazy a nemoci. Informoval nás, jak je ošetřit nebo jak se zachovat. Poté žáci malovali obrázky s lékařskou tématikou. Další část byla věnována praktickému výcviku. Pod vedením vrchní sestry jsme si zkusili různé obvazové techniky na končetinách. Velká část byla věnována kardiopulmonální resuscitaci. Resuscitaci jsme si také vyzkoušeli s defibrilátorem. Pak jsme se přesunuli na návštěvu dětského oddělení. Zavítali jsme do ordinace lékaře a nahlédli do pokojů, kde byly různé přístroje. V závěru lekce jsme navštívili centrální urgentní příjem. V plánu byla taktéž prohlídka sanitky, ale jelikož ten den byly neustále v terénu, nestihli jsme ji. Tato lekce byla velice přínosná a zábavná. Děkujeme personálu nemocnice za odborné zaškolení a milý přístup při seznamování s problematikou první pomoci. 

Žáci 4.B, Mgr. Renáta Polomská

     

 

 

Vánoční lekce v 1.B

V pondělí 19. prosince 2022 proběhlo ve třídě 1.B oblíbené předvánoční setkání s panem Kozelským. V této vánoční lekci se žáci se seznámili s tím, co se dělo v Betlémě.

Mgr. Jiřina Prymusová

 

 

 

Vánoční pečení ukrajinských žáků jazykové přípravky 2. stupně

Pondělí 19. prosince 2022 bylo jiné než ostatní pondělní hodiny českého jazyka. Děvčata a chlapci z jazykové přípravky se sice ráno sešli jako obvykle ve své učebně, ale po krátkém povídání o Vánocích a vánočních zvycích jsme si je odvedli do školní žákovské kuchyňky. Zde děti z nachystaných surovin připravily šátečky plněné povidly, skořicové šneky a ukrajinské vareniky, jedny plněné nádivkou z vařených brambor s osmaženou cibulkou, druhé s tvarohovou náplní, nakonec dochucené zakysanou smetanou. Vše se dětem povedlo, děvčata krásně prostřela stoly a všichni si pochutnali. Chlapci na závěr umyli nádobí a společně s dívkami uklidili kuchyňku. Protože se akce vydařila, máme v plánu vše zopakovat i před Velikonocemi.

Žáci jazykové přípravky, Mgr. Jitka Mikolášová, Mgr. Monika Beránková

      

 

 

Vánoční lekce ve 4.A 

V době předvánoční, v pondělí 19. prosince 2022, nás ve 4.A navštívil milý host, pan Kozelský, který nám povídal o Vánocích trochu jinak. Dozvěděli jsme se, kdy a kde se dle historických pramenů narodil Ježíšek a proč se Marie s Josefem do Betléma vydali. Povídání bylo velmi poučné a těšíme se na další před Velikonocemi.

Žáci 4.A, Mgr. Iveta Kaňová

 

 

Vánoční lekce ve 4.B

V pátek 16. prosince 2022 nás navštívil pan Kozelský. Vyprávěl nám o narození a původu Ježíše Krista. Také byl prostor pro diskuzi na toto téma nebo na otázky ohledně slavení Vánoc. Lekce se nám líbila a těšíme se na další na jaře, tentokrát o Velikonocích.

Mgr. Renáta Polomská

  

 

 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů - 2. stupeň - školní kolo

Stalo se již tradicí, že jeden z adventních pátků je na Osmičce na 2. stupni věnován recitaci. Letošní školní rok není výjimkou. A tak se v pátek 16. prosince 2022 shromáždili v Literově nejdříve všichni vítězové třídních kol 6. a 7. ročníku a následně 8. a 9. ročníku, aby předvedli své umění v přednesu poetických, ale i prozaických textů. A bylo co poslouchat. Úroveň přednesu byla vysoká, texty rozmanité, soutěžící skvěle připraveni, obě poroty z řad češtinářů spokojené a potěšené. Vybrat tři postupující z každé kategorie nebylo vůbec jednoduché. Jak nakonec toto „přednesové klání“ dopadlo? V únoru nás budou v obvodním kole reprezentovat v kategorii 6. a 7. ročníku Aneta Soldánová ze 6.E, Michaela Adamcová ze 7.E a Veronika Zvonková ze 7.A. V kategorii 8. a 9. ročníku to budou Marie Sýkorová z 9.C, Magdaléna Matulová z 8.A a Vendula Chrástecká z 9.C. Všem soutěžícím děkujeme za příjemné chvíle s přednesem a děvčatům přejeme hodně štěstí a držíme palce!

Mgr. Jitka Mikolášová

 

  

   

 

 

Vánoční lekce v 7.B

Zpříjemnit předvánoční období na Osmičce přišel opět pan Kozelský. Cílem jeho návštěvy bylo přiblížit žákům smysl vánočních svátků. V pátek 16. prosince 2022 zavítal také do třídy 7.B, kde prostřednictvím interaktivního semináře představil okolnosti zrození Ježíše Krista. Vybídl žáky, aby se zamysleli, jak se lze z betlémského zázraku poučit i v dnešní složité době. Prostřednictvím fotografií a krátkých příběhů přiměl všechny k zajímavé diskusi.

Žáci 7.B, Mgr. Ivan Faldyna

 

Vánoční lekce v 1.A

Před vánočními svátky v pátek 16. prosince 2022 zavítal k prvňáčkům pan Kozelský. Popovídal se s nimi o tom, co se přihodilo kdysi v městě Betlémě, jak to bylo s Ježíškem, kdo byli jeho rodiče, proč ležel na seně apod. Velmi poutavým výkladem přiblížil dětem příběh z Nazaretu, prostřednictvím kterého všichni zapřemýšleli nad poselstvím Vánoc. 

Mgr. Lada Faldynová

    

 

 

5.B v tělesné výchově

V pátek 16. prosince jsme hodinu tělocviku strávili venku. Využili jsme krásného sněhového dne. Běhání slalomu ve sněhu šlo hůře, proto jsme raději vyšlapávali různé cestičky, házeli na daný cíl  a stavěli sněhuláka. Těšíme se na další hodiny, které budeme trávit venku.

Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

      

 

 

Vánoční lekce ve 4.C

V pátek 16. prosince 2022 přišel do naší třídy pan Kozelský, který nám vyprávěl o uměleckých dílech a ztvárnění narození Ježíška. Četli jsme si úryvky z Bible, ve skupinách porovnávali různé obrazy. Lekce byla zajímavá, pohodová, se spoustou nových informací. Příští rok se opět těšíme na shledání.

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

Bruslení deváťáků

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 se konečně dočkali i deváťáci a vyrazili na zimní stadion Polárka zabruslit si. Svůj čas na ledové ploše si opravdu užili a někteří svými bruslařskými výkony a tanečními kreacemi své spolužáky a učitele doslova ohromili.

Mgr. Svatava Svobodová

      

 

 

7.A v knihovně

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 jsme se vydali na první dvě vyučovací hodiny do místecké knihovny. Přišli jsme na besedu, jejíž téma jsme si sami vybrali. Byly to Strašidelné příběhy. Dozvěděli jsme se, co je to městská legenda, proč si lidé rádi vytvářejí strašidelné příběhy, a dokonce jsme si je i četli. Než jsme odešli zpět do školy, někteří z nás si vypůjčili pár knih. Beseda byla pěkná, moc jsem si to užila. Stejně tak i většina mých spolužáků.

Veronika Zvonková ze 7.A

   

 

 

Dárečky z Osmičky v nemocnici

I v letošním roce jsme se snažili udělat předvánoční radost pacientům v nemocnici ve Frýdku-Místku. Ve středu 14. prosince 2022 jsme dárky, které vyrobili naši žáci se svými rodiči, s vyučujícími i s vychovatelkami Osmičky, zavezly nemocným na Oddělení dlouhodobé následné péče. Bylo velice milé vidět radost a štěstí v jejich očích. Děkujeme všem, kteří k tomuto přispěli, a dovolujeme si citovat z emailu tiskové mluvčí Nemocnice Frýdek-Místek.

"Ještě jednou bych Vám jménem celé nemocnice chtěla mockrát poděkovat za tolik krásných originálních výrobků pro naše pacienty. Výrobky všem udělaly velikou radost, máte velice šikovné žáky.

Michaela Konečná
Manažer marketingu"

Mgr. Kateřina Kubíčková, Mgr. Zdeňka Jedličková, Monika Klímková

            

 

Sbory Osminka a Osma v Adventním městečku

V předvánočním shonu jsme na chvíli všichni zpomalili u užívali si melodie známých i méně známých písní, které malí i větší zpěváčci a zpěváci z Osmičky věnovali všem návštěvníkům Adventního městečka. Byla středa 14. prosince 2022, mrzlo, stmívalo se a Osminka pod vedením Mgr. Radky Klečkové a Mgr. Jitky Mikolášové a následně Osma vedená Mgr. Ladou Faldynovou zpěvem pohladily po duši všechny přítomné. Na závěr vystoupení zazněly koledy, které si spolu se sbory zazpívali i rodiče, prarodiče a všichni, kteří se přišli zaposlouchat a nasát trochu vánoční atmosféry, kterou pohádkově doladil zvolna se snášející sníh.

Mgr. Jitka Mikolášová

https://youtu.be/81s-l7YG0o8

   

 

 

4.A na kurzu první pomoci

Zasněžené úterý 13. prosince 2022 jsme s dětmi strávili ve frýdecké nemocnici. A bylo to velmi příjemné, protože jsme se účastnili  Kurzu první pomoci. V úvodní části nám sestřičky povídaly o různých úrazech a jak je správně ošetřit. Děti se zapojovaly do diskuze a sdílely své zážitky z oblasti první pomoci. Také měly možnost nakreslit pestré obrázky a v závěru první části lekce si vyzkoušely obvazovat končetiny, používat tlakový obvaz a masáž srdce na figuríně. V akci jsme mohli vidět také defibrilátor. Ve druhé části nás sestřičky mile přivítaly na dětském oddělení, kde jsme mohli nahlédnout do speciálního pokoje s přístroji a podívat se, jak funguje ultrazvuk. Na závěr jsme se prošli hlavním příjmem a nahlédli do ambulance. Byla to velmi pěkná akce a už se těšíme na další.

Mgr. Iveta Kaňová

       

 

 

Zimní dílničky pro mateřské školy

V pondělí 12. prosince 2022 k nám na Osmičku zavítaly děti z MŠ Anenská a MŠ Jiřího Trnky, pro které byly připravena stanoviště se zimní tématikou. Stejně tematické bylo i počasí a krásně nám k tomu chumelilo. Děti z mateřinek si mohly vyzkoušet různé dovednosti, např. skládání obrázků na motivy Josefa Lady, válení sněhových koulí překážkovou dráhou a následné stavění sněhuláka, výrobu sněhuláka na dřívku. Nakonec si všichni společně zazpívali. Děti si dopoledne ve škole velmi užily a zpátky do školek odcházely s dobrou náladou.

Mgr. Martina Blahutová, Mgr. Martina Hložanková, Mgr. Jitka Mikolášová, Mgr. Zuzana Špačková

           

 

 

Mladý chemik - krajské kolo

V pátek 9. prosince 2022 se uskutečnilo v Ostravě na SPŠCH krajské kolo soutěže "O nejlepšího mladého chemika ČR". Osmičku reprezentovali Veronika Dobřanská z 9.A, Daniel Kubala a Marek Němec, oba z 9.C. Děkujeme za reprezentaci Osmičky.

Mgr. Šárka Michalíková

 

 

 

Dějepisná olympiáda - školní kolo

V pátek 9. prosince 2022 zasedli k zadání školního kola dějepisné olympiády naši mladí historikové z řad osmáků a deváťáků. Letošní téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“ vyžadovalo pečlivou přípravu a samostudium, protože naposledy se s ním v rámci výuky setkali ještě na 1. stupni. O to víc nás těší fakt, že naprostá většina se stala úspěšnými řešiteli a ti nejlepší ztratili jen pár bodů z plného počtu možných dosažených. Orientace našich žáků v moderních dějinách tedy není snad tak slabá, jak v posledních letech panuje všeobecné mínění o úrovni znalostí té novější historie žáků základních a středních škol. Vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Tadeáš Pliska z 9.C s velmi pěknými 57 body z možných 60 bodů. O 2. a 3. místo se dělí se shodným počtem dosažených bodů Antonín Loriš a Adam Synek z 8.E. Všem zúčastněným děkujeme za jejich zájem o historii, těm úspěšným gratulujeme a Táďovi držíme palce do okresního kola :-)

Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Gabriela Dohnalová 

     

 

 

Bruslení 7. ročníku

HURÁ, JDEME BRUSLIT! Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se vydali sedmáci strávit příjemný čas na ledě se svými spolužáky a učiteli do haly Polárka. Na překážku nebylo ani to, že někdo brusle nemá, protože se daly na místě půjčit. Zkrátka dobrá příležitost, jak si společně s kamarády zajezdit nebo se zlepšit a něco nového se na bruslích naučit. Všichni byli moc šikovní, o čemž svědčí fakt, že se nikomu nic nestalo, paní učitelky se nemusely s nikým zlobit, o úsměvy nebyla nouze a do školy se nám vracet FAKT nechtělo. Tak zase někdy příště!

Žáci 7. tříd, Mgr. Gabriela Dohnalová

        

 

 

4.A a 4.B v Muzeu Beskyd

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 jsme vyrazili na lekci "Šmodrchání", která se konala v Muzeu Beskyd. Seznámili jsme se s řemesly provazníka, prýmkaře, popružníka a také s různými druhy provazů a uzlů. V závěru lekce jsme si zkusili "ušmodrchat" náramek či klíčenku. Bylo to moc fajn.

Žáci 4.AB, Mgr. Iveta Kaňová, Mgr. Renáta Polomská

     

 

 

Turnaj v přehazované pro páťáky - okresní kolo

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se na 6. ZŠ ve Frýdku - Místku konal turnaj  smíšených družstev v přehazované pro II. kategorii, tedy pro páťáky. V silné konkurenci týmů z devíti nejlepších škol z celého okresu se naši borci neztratili. Za Osmičku bojovalo devítičlenné družstvo, které tvořilo 8 žáků třídy 5.A a 1 žák ze třídy 4.A. Naši sportovci hráli úžasně. Ze základní skupiny postoupili jako vítězové, v dalších dvou zápasech prohráli 1:2 na sety. Tímto výsledkem si vybojovali krásné 3. místo, a zároveň tak byli nejúspěšnější z městských škol. Gratulujeme k bronzovým medailím a děkujeme za vzornou reprezentaci Osmičky.

Mgr. Jana Zrzavá

  

 

 

Festival dětských pěveckých sborů 2022

Ve středu 7. prosince 2022 se naše dva školní pěvecké sbory Osminka a Osma zúčastnily Festivalu dětských pěveckých sborů v Lidovém domě ve Frýdku-Místku. Konkurence byla v obou věkových kategoriích veliká. Naše sbory se ale nenechaly zahanbit a v této profesionálně vyspělé konkurenci sborů z Nového Jičína, Havířova, Ostravy, ale i polské soubory výborně přednesli svůj soutěžní program.  Osminka i Osma se představily náročným pěveckým repertoárem, v němž nechyběly ani vícehlasé skladby. Osminka si pod vedením paní učitelky Radky Klečkové a Jitky Mikolášové vyzpívala krásné STŘÍBRNÉ PÁSMO. Osma pod vedením paní učitelky Lady Faldynové získala PÁSMO BRONZOVÉ. Navíc porota  u Osmy ocenila doprovodnou žákovskou kapelu, které udělila ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ. Barbora Kačmaříková ze 7.E mistrovsky doprovázela na klavír, Ema Beránková ze 7.E a Veronika Dobřanská z 9.A hrály na zobcovou flétnu a Samuel Rychecký z 9.C na basovou kytaru. Velké poděkování patří i paní asistentce Hance Hřivňákové za doprovod obou sborů na cajon. K získaným oceněním oběma sborům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší Osmičky.

Mgr. Jitka Mikolášová

Stříbrná Osminka

https://youtu.be/QFUxdarXwZw

  

   

 

 

Mikuláš s rodiči v 5.B

V úterý 6. prosince 2022 jsme odpoledne jeli autobusem do Zelinkovic a pak šli pěšky na fotbalové hřiště na Lysůvky. Doprovod nám dělala paní učitelka třídní, pan asistent a rodiče. Bylo tam super. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, na schovávanou a v budově jsme si povídali. Příjemnou atmosféru nám dělalo teplo z praskajícího dřeva v kamnech, napečené cukroví a bábovky od rodičů a uvařený dětský punč, který připravila maminka od Adama M. Lucifer, tedy paní učitelka, se svou družinou nám dal drobné dárky od Mikuláše, který i s andělem opomněli přijít. Večer trochu padal sníh a my jsme krásné odpoledne zakončili rozsvícením velké prskavky. Domů jsme jeli se svými rodiči, i když se nám nechtělo. Těšíme se na další společné akce.

Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

     

 

 

Mikuláš z Osmičky ve školkách

V úterý 6. prosince 2022 mohl opět, po dvouleté covidové pauze, zamířit Mikuláš z Osmičky mezi děti do mateřských škol na ulici Anenská a Jiřího Trnky. Letos se role Mikuláše, andělů a čertů úspěšně zhostili žáci 9.A a 9.C. Všechno proběhlo hladce, i když někde ukápla i malá slzička. Zazněl slib, že všichni budou „sekat dobrotu“, takže čerti nemuseli nikoho vzít s sebou do pekla. Děti si připravily hezké básničky a písničky. Na oplátku byly odměněny mikulášskou nadílkou a pekelníci je dokonce naučili čertí taneček. Všichni si nakonec tento den parádně užili. 

Mgr. Gabriela Brusová, Mgr. Svatava Svobodová

                  

 

 

Okresní přebor škol v šachu 

V úterý 6. prosince 2022  se vybraní žáci Osmičky účastnili Okresního přeboru škol v šachu pro 1. - 5. ročník. Celkem proběhlo šest kol s možností získat maximální počet 24 bodů. Za naši školu bojovala dvě družstva, která se v celkovém počtu 27 týmů rozhodně neztratila. První tým, který tvořili žáci 5.B  Adam Holásek, František Klimánek, Alexandr Kupka a Lucie Lacková, zvítězil s maximálním počtem možných bodů. Druhý tým ve složení Bohdan Hnidenko ze 2.B, František Kupka a Dominik Ponča ze 3.B, Matěj Ševčík ze 4.A skončil na krásném sedmém místě. Gratulujeme, děkujeme za perfektní reprezentaci Osmičky a šachistům z 5.B přejeme šťastnou cestu do krajského kola.

Mgr. Zdeňka Jedličková

https://www.frydekmistek.cz/wp-content/uploads/2023/01/fm-01-2023-web.pdf, str. 27

    

 

 

7.B v knihovně  

Návštěva naší nově zrekonstruované knihovny v úterý 6. prosince 2022 by mohla být považována za mikulášskou nadílku, neboť právě v tento den jsme výuku češtiny v lavicích vyměnili za prostředí dětského oddělení knihovny v Místku a bylo to určitě příjemné zpestření každodenní školní rutiny. Z mnoha témat, která nám byla nabídnuta, jsme si vybrali strašidelné příběhy, protože ty nás baví. A tak jsme díky paní knihovnici strávili nějaký čas s Drákulou a upíry, zombíky, duchy a dalšími bytostmi, o nichž si rádi čteme. Dokonce došlo i na přečtení některých strašidelných příběhů. Beseda pak pokračovala možností půjčit si knihu podle svého výběru a hlavně si s ní lehnout či sednout do pohodlných vaků a matrací, které v oddělení jsou čtenářům k dispozici. To byla pohoda!

 Žáci 7.B, Mgr. Gabriela Dohnalová

   

 

 

4.A a 5.A v kině

V úterý 6. prosince 2022 se třídy 4.A a 5.A vypravily vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí, kde na ně čekal mikulášský dáreček v podobě promítání nové české pohádky Největší dar. Na tuto akci si děti samy vydělaly, a to prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku. Pohádka se natáčela v našem kraji, viděli jsme například známého boha Radegasta i bohyně Vesnu, Živu a Moranu. Někteří poznali i starý kozlovický dub. Výlet se vydařil a všichni mají další hezký mimoškolní zážitek.

Mgr. Iveta Kaňová, Mgr. Jana Zrzavá

 

 

 

Čtvrťáci v Divadle loutek v Ostravě

V pátek 2. prosince 2022 vyrazili žáci čtvrtých tříd na divadelní představení. V ostravském Divadle loutek nás čekalo představení „Štědrý den malého Jakuba“. Jakub svým kamarádům vyprávěl o tom, jak to bylo, když se jako malý ztratil na Štědrý den. U veselého představení jsme se pobavili a při poslechu vánočních koled naladili na blížící se Vánoce. Tato kulturní akce byla pro děti zajímavou zkušeností a věříme, že se do divadla někdy s chutí vrátí i ve svém volném čase. 

Mgr. Renáta Polomská

  

 

 

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V pátek 2. prosince 2022 proběhlo na Osmičce školní kolo Olympiády v českém jazyce. Náročné úkoly z mateřského jazyka se snažilo rozlousknout 20 osmáků a deváťáků. Museli uplatnit nejen své znalosti, ale také cit pro češtinu. Ve druhé části pak dokazovali své slohotvorné schopnosti a dovednosti při psaní práce na téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí …“. Vítězem postupujícím do okresního kola se stal Adam Synek z 8.E, 2. místo získal Tadeáš Pliska z 9.C a 3. místo patří Renátě Šmiřákové z 8.E. Gratulujeme a Adamovi držíme palce do okresního kola.

Mgr. Gabriela Dohnalová, Mgr. Radana Vývodová

       

 

 

Mikulášské skotačení 1. stupně

V pátek 2. prosince 2022 proběhlo na Osmičce tradiční Mikulášské skotačení pro 1. stupeň. Děti soupeřily v rámci každého ročníku v netradičních disciplínách. Prolézaly pekelným tunelem, přikládaly do ohně uhlíky, skládaly uhlí. Po celou dobu se dobře bavily a na závěr si všichni odnesli diplom a malou sladkost.

Mgr. Zuzana Kusáková

          

      

 

 

Mikulášské skotačení pro čtvrťáky

Protože jsme v pátek jeli do divadla, měli jsme to své Mikulášské skotačení již ve čtvrtek 1. prosince 2022. Skákali jsme v pekelném pytli, házeli do ďábelského kotle hříšné duše a plazili se temným peklem. Všechny připravené disciplíny se nám líbily. Skvěle jsme si zasportovali i zafandili. Čert, Anděl a Mikuláš pro nás připravili sladkou odměnu. 1. místo obsadila 4.C, 2. místo 4.A a 3. místo 4.B. Bylo to super, není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

   

  

 

5.B ve Faunaparku

V pátek 25. listopadu 2022 jsme cestou z magistrátu přemýšleli, kam dáme ozdoby, které nám zůstaly po ozdobení stromečku Osmičky. Paní učitelka dostala nápad nazdobit strom ve Faunaparku, který jsme navíc „měli po cestě“. Byli jsme velice překvapení, jak byla paní Dužíková ráda za tak skvělý nápad. A protože se nám stromek zdál nakonec nazdobený málo, dokončili jsme jeho vánoční krásu v pátek 2. prosince 2022.

Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

   

 

 

Druháci a třeťáci v Muzeu Beskyd 

V pátek 25. listopadu a v úterý 29. listopadu 2022 se žáci 2. a 3. ročníku vydali do Muzea Beskyd, kde je čekala velmi zajímavá přednáška o „Šmodrchání“. Pan lektor nejprve žáky seznámil se zastaralými nástroji, které pomáhaly našim předkům při pletení a tkaní, ukázal jim druhy provazů a různé druhy vázání uzlů. Na konci akce si děti mohly zkusit uplést náramek. Všichni odcházeli opět spokojení a plní nových zážitků a informací.

Mgr. Martina Blahutová, Mgr. Zuzana Kusáková, Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

      

 

 

Vánoční jarmark

V pátek 25. listopadu 2022 proběhl na naší škole Vánoční jarmark. Všude se vznášela atmosféra Vánoc. Stánky jednotlivých tříd byly zaplaveny výrobky, které tvořili naši žáci. Návštěvníci si mohli zakoupit různé ozdoby, dárky či dobroty. Ve školní jídelně bylo připraveno bohaté občerstvení a teplé nápoje. Děti hrdě prodávaly své výtvory, hosté společně konverzovali a nasávali všude přítomnou vánoční náladu, kterou podtrhlo vystoupení školního pěveckého sboru. 

Mgr. Renáta Polomská

     

   

  

   

   

   

   

   

  

      

  

     

   

  

 

 

5.B zdobila Vánoční stromek Osmičky u magistrátu

Před letošními Vánocemi měla každá škola a školka ve městě možnost ozdobit si smrček v květináči umístěný před Magistrátem města Frýdek-Místek. Za Osmičku vyrazila ke stromečku v pátek 25. listopadu 2022 třída 5.B. Tomu však předcházela pečlivá výroba ozdob, které musely být nejen hezké, ale i odolné nepříznivému počasí.  Za společné nazdobení stromku děti dostaly malou sladkou odměnu.

Mgr. Zdeňka Jedličková

https://www.frydekmistek.cz/frydecko-misteckou-radnici-krasli-stromecky-nazdobene-detmi/

    

 

 

8.C v knihovně

V pátek 25. listopadu 2022 jsme se vypravili na návštěvu místecké knihovny, která nedávno prošla rekonstrukcí. Zajímalo nás, jak to vypadá v hudebním oddělení, které by mělo být „spojovacím můstkem“ mezi oddělením pro děti a dospělé. Zkrátka pro teenagery. Netušili jsme, že kromě knih se tady dají hrát deskové hry, je možné si půjčit audioknihy nebo zkrátka jen tak posedět a strávit příjemně dobu, když třeba na něco čekáme. Pan knihovník nás seznámil s prostředím knihovny, webovými stránkami, ukázal nám, co všechno je možné tady najít. Většina z nás to vůbec nevěděla. Takže až se příště zase vrátíme, hudební oddělení bude to pravé pro nás!

 Žáci 8.C, Mgr. Gabriela Dohnalová 

https://www.knihovnafm.cz/pujcovny/pobocka-mistek/hudebni-oddeleni-a-teenzone/#lightbox[gal]/0/

 

  

Turnaj v přehazované pro páťáky

V pátek 25. listopadu 2022 se ještě před vánočním jarmarkem stihlo deset dětí z 5.A a 5.B zúčastnit turnaje v přehazované, který se konal na nedaleké Šestce. Své síly zde porovnávalo celkem šest škol. Náš tým hrál výborně. Ze základní skupiny jsme postoupili bez jediného prohraného setu. Další kolo bylo velmi napínavé. Bohužel po několika chybách jsme prohráli rozhodující hru a do finále jsme nepostoupili. Poslední zápas jsme ale opět vyhráli a nakonec si odnesli diplom s krásným 3. místem. Postupujeme do krajského kola, které se bude konat 8. prosince 2022. Gratulujeme celému týmu a budeme držet palce!

Mgr. Jana Zrzavá

 

  

 

Beseda 6.B a 6.E se spisovatelkou

Městská knihovna Frýdek-Místek si pro děti a mládež připravila besedu se spisovatelkou Ester Starou. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se tedy vydalo šestačtyřicet žáků 6. ročníku naší školy, konkrétně 6.B a 6.E, do krásně zrekonstruovaného Modrého salónku v místecké části knihovny. Dočkali jsme se hodinu a půl trvající besedy, v níž nám paní Stará, která se neživí pouze psaním, ale pracuje také jako logoped a speciální pedagog, povyprávěla o svých knižních titulech, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností a také vybízejí k interakci se čtenářem prostřednictvím nedokreslených ilustrací. Žáci se s radostí zapojili do připravené prezentace, s velkým nasazením předvedli své komunikační schopnosti a bystře reagovali na připravené otázky paní spisovatelky. Na závěr se role obrátily a zvídavé dotazy, často velice osobní, pokládali žáci, ale ani ty nevyvedly zkušenou autorku z míry.

Mgr. Ivan Faldyna

  

 

 

5.A ve Světě techniky 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se třída 5.A vydala na výlet do Ostravy. Navštívili jsme Svět techniky v Dolních Vítkovicích, kde pro nás byl připraven program s názvem Barvy, světlo, stín. Vybraly si ho samy děti a určitě nelitovaly. Dověděly se například, jak vzniká duha, proč je obloha modrá, jak se světlo šíří. Seznámily se s pojmy termokamera, UV záření, infračervené záření a také si získané poznatky vyzkoušely na jednoduchých experimentech. Všichni jsme odjížděli spokojení.

Mgr. Jana Zrzavá

     

 

7.E v knihovně

Knihovnická lekce pod názvem Fantastika nás zaujala hned poté, co nám byla nabídnuta paní učitelkou v hodině češtiny. A tak jsme se ve čtvrtek 24. listopadu 2022 vydali do místecké knihovny, jejíž hudební oddělení jsme se školou ještě nenavštívili. Překvapilo nás příjemné prostředí vytvořené pro nás teenagery i množství knížek určených pro naši věkovou skupinu. Také povídání pana knihovníka o žánru sci-fi, fantazy či hororu bylo velmi zajímavé. Navíc bylo doplněno ukázkami z různých filmů a seriálů, dokonce zazněla i audiokniha. Hodina uběhla jako voda a nám se moc nechtělo odejít, což však nebylo možné. Je fajn, že se do knihovny můžeme stavit kdykoliv jindy a strávit tam příjemný čas.

Žáci 7.E, Mgr. Gabriela Dohnalová 

https://www.knihovnafm.cz/pujcovny/pobocka-mistek/hudebni-oddeleni-a-teenzone/#lightbox[gal]/2 

 

 

Pythagoriáda - okresní kolo

V úterý 22. listopadu 2022 se na Sedmičce konalo okresní kolo Pythagoriády. Soutěžící během 60 minut řešili 15 úloh, bez kalkulačky či tabulek. Osmičku reprezentovalo osm žáků. Úspěšným řešitelem se stal Adam Synek z 8.E. Gratulujeme!

Mgr. Šárka Michalíková

 

 

Turnaj v přehazované 

V pátek 18. listopadu 2022 byl pro druhý stupeň dnem sportovním. Šestý, sedmý a osmý ročník měli turnaj v přehazované smíšených družstev. Deváťáci dostali příležitost ukázat, co se v tělesné výchově naučili, a všechna utkání odpískali. I když se hrálo na pořadí, můžeme říct, že zvítězili všichni, kteří se zúčastnili, ať už jako aktivní hráči nebo povzbuzující fanoušci. 

Mgr. Jana Windisch Kopecká

             

 

 

Deváťáci a prvňáci

Ve třetím listopadovém týdnu čekala naše prvňáčky významná událost, slavnostní předávání Slabikáře a pasování čtenáři. A u toho samozřejmě nemohli chybět jejich kamarádi deváťáci. 

   

9.A v 1.A

Středa 16. listopadu 2022 byla pro žáky z 1.A slavnostním dnem – dostali svůj Slabikář. Nebylo to ale jednoduché! Drak Literák sežral všechna písmenka a děti je musely „vybojovat“ zpět. Na pomoc jim přišli kamarádi z 9.A, kteří jim pomáhali překonat všechny překážky – děti četly, skládaly věty, určovaly slabiky, luštily křížovky apod. Drak Literák byl poražen a prvňáčci si vysloužili Slabikáře! Každý deváťák obdaroval svého prvňáčka záložkou. Na konci dne pak zazněla od dětí věta: “Dneska byl skvělý den, vůbec jsme se neučili!“ 

Mgr. Lada Faldynová, Hana Hřivňáková, Mgr. Svatava Svobodová

      

 

9.C a 1.C

Ve středu 16. listopadu 2022 proběhlo v 1.C slavnostní předávání Slabikářů. Deváťáci z 9.C zahráli prvňáčkům pohádku o draku Literákovi, který zaklel všechny Slabikáře. Prvňáčkům se ale podařilo draka Literáka přemoct a zakleté Slabikáře získat zpět. Prvňáci byli nadšení a myslím, že jsme si všichni krásné pohádkové dopoledne společně užili.

Mgr. Radka Klečková, Mgr. Věra Kopřivová, Mgr. Radana Vývodová

           

 

9.B a 1.B

Pondělí 14. listopadu 2022 bylo pro děti v 1.B slavnostní. Měli svůj velký den – SLAVNOST SLABIKÁŘE. Kamarádi z 9.B pod vedením svého třídního a své češtinářky prvňáčky překvapili. Mezi děti přišel král, princ, princezny, pětihlavý drak, zvířátka z pohádek, postavičky z lesa, ale také písmenka. Deváťáci si připravili kostýmy i kulisy k Pohádce o ztraceném Slabikáři. Po splnění úkolů prvňáci složili Slib čtenáře a jejich starší kamarádi je pasovali na čtenáře a předali jim Slabikář, Certifikát čtenáře a sladkou odměnu. Slavnost jsme zakončili společným focením.

Mgr. Jiřina Prymusová, Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Lukáš Drastich

         

 

 

Výtvarná soutěž školních družin

Druhý listopadový týden proběhla v naší školní družině výtvarná soutěž na téma „Zima a adventní čas“. Výherci 1. - 5. ročníku se 15. listopadu 2022 zúčastnili soutěže městských školních družin a v konkurenci deseti škol z Frýdku-Místku a okolí vybojovali dvě 1. místa. V kategorii 4. tříd vyhrála Ema Navrátilová ze 4.C a v kategorii 5. tříd Radomir Sevostianov
z 5.B. Výhercům patří velká gratulace :-)

Mgr. Simona Rečková

  

 

 

4.B ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 nás čekala výuka mimo školu. Cílem naší cesty byla oblast Dolní  Vítkovice v Ostravě, konkrétně Velký svět techniky. Lekce nesla název – Barvy, světlo, stín. Hravou formou jsme se seznámili se zákonitostmi světla. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se světlo šíří a pochopili jsme vlastnosti barevného spektra. Na některých experimentech jsme se sami podíleli a vyzkoušeli jsme si je. Stihli jsme si také projít část areálu. Lekce nás bavila a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. 

Žáci 4.B, Mgr. Renáta Polomská

    

 

 

4.B na dopravním hřišti

Ve středu 9. listopadu 2022 žáci 4.B vyrazili na dopravní hřiště. Nejprve si společně s paní policistkou prošli celý prostor a seznámili se s dopravními značkami. Také si vyzkoušeli různé situace, které mohou nastat na křižovatkách. Poté si zapůjčili jízdní kola a pravidla silničního provozu vyzkoušeli v praxi. Celou výuku nám zpříjemňovalo nádherné podzimní počasí.  

Mgr. Renáta Polomská 

         

  

 

Zábavný tělocvik 9.C pro 1.C

V úterý 8. listopadu 2022 připravili v tělocvičně deváťáci z 9.C s paní učitelkou Janou Windisch Kopeckou úžasnou pestrou překážkovou dráhu pro děti z 1.C. Při jejím překonávání byli malým sportovcům nápomocni a společně si užili spoustu radosti a legrace. Prvňáci byli nadšení a moc se jim to líbilo. Děkujeme za NEJLEPŠÍ TĚLOCVIK 😊

Mgr. Radka Klečková

     

 

 

Otevření „Bufítku“

V pondělí 7. listopadu v 7:55 hodin byl zástupci tříd a učitelů žákovského parlamentu a vedením školy slavnostně otevřen tolik očekáváný „Bufítek“. Nejdříve mu paní ředitelka popřála v rozhlase spoustu spokojených zákazníků a zazněla také část známé písně Prodavač zpěváka Michala Tučného. Poté vedení školy přestřihlo pásku a mohlo se začít prodávat. Zájem žáků o nějakou tu dobrotu byl a stále je veliký. Mnohé třídy se také zapojily do výzdoby okolí bufetu a nástěnky zde jsou plné obrázků zejména s oblíbenými jídly. A jednotlivé třídy také napsaly svá přání pro svůj „Bufítek“.

Žákovský parlament

        

 

 

Soutěž „O nejlepšího mladého chemika České republiky“ - školní kolo

Letošní 11. ročník této soutěže se inspiruje mottem řeckého filozofa Sokrata „Žák není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“ Do 4. listopadu 2022 proběhla školní kola. Na Osmičce z 66 žáků 9. ročníku postupují do krajského kola, které se uskuteční 9. prosince 2022 na SPŠCh v Ostravě, Veronika Dobřanská z 9.A, Lukáš Tyč z 9.B a Daniel Kubala z 9.C. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Šárka Michalíková

 

 

 

Logická olympiáda – krajské kolo

V pátek 4. listopadu 2022 se uskutečnilo krajské kolo 15. ročníku Logické olympiády. Letošní počet soutěžících byl za historii této soutěže rekordní. Do úvodních základních kol se registrovalo celkem 94 657 soutěžících ve věku od 3 do 20 let, z 3751 škol v celém Česku. A my máme velkou radost, že mezi úspěšné řešitelky krajského kola patří i žákyně Osmičky, Gabriela Adamcová z 5.A a Michaela Adamcová ze 7.E. Gratulujeme děvčatům k tomuto úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Kateřina Kubíčková, Mgr. Radana Vývodová

 

 

 

Bruslení 4. ročníku a 5.B

I tento školní rok jsme se dočkali oblíbeného bruslení v hale Polárka. Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 jsme tedy vyrazili. Někteří žáci stáli na bruslích poprvé a na led šli s jistými obavami, ale ty postupně vymizely. Všichni se vzájemně podporovali a pomáhali si. A ačkoliv někteří vzali ledovou plochu útokem nebo se většinou přidržovali pro jistotu mantinelu, bruslení jsme si parádně užili. Už teď se těšíme na další 😊

Mgr. Renáta Polomská

    

 

 

4.C na bruslení

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 si žáci 4.C mohli zdokonalit své bruslařské schopnosti. Huráááá, konečně. Loni to naší třídě bohužel nevyšlo. Několik maminek přišlo dětem pomoci „do bruslí“, protože to je to nejtěžší, obout se a mít vše pořádně zavázané. Někteří si zpočátku nebyli úplně jistí, ale všichni jsme to nakonec zvládli. Bylo to super!

Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

3D tiskárny v akci

Obě naše nové 3D tiskárny v těchto dnech „jedou naplno“ a chrlí žákovské výrobky na Vánoční jarmark Osmičky. V hodinách informatiky žáci od září pracovali na přípravě a tvorbě vlastních originálních 3D modelů. Také se zapojili do navrhování a zpracování pozvánek na Vánoční jarmark. Ty nejzdařilejší budou využity k veřejné prezentaci této akce. A všichni se těšíme, že na jarmarku si budete moci prohlédnout a zakoupit vedle tradiční vánoční nabídky i tuto letošní novinku, 3D ozdoby a další 3D výrobky.

Mgr. Michal Milata

        

 

 

Logická olympiáda

V průběhu října 2022 se žáci Osmičky zapojili ve svém volném čase do soutěže Logická olympiáda 2022. Tuto soutěž každoročně pořádá Mensa České republiky. Žáci si mohli vyzkoušet samostatné a pohotové uvažování v logických úlohách. Gabriela Adamcová z 5.A a Michaela Adamcová ze 7.E postoupily do krajského kola, které se uskuteční 4. listopadu 2022. Všem řešitelům děkujeme za reprezentaci školy a děvčatům gratulujeme k postupu do krajského kola a držíme palce. 

Mgr. Renáta Polomská

 

 

Osmáci a prevence rizikového chování

V pondělí 31. října a v úterý 1. listopadu 2022 proběhly v 8. třídách přednášky s besedou s kurátorkou pro mládež Mgr. Valérií Votýpkovou na téma Právní odpovědnost dětí do 18 let – Co naše děti nejčastěji nevědí. V rámci prevence rizikového chování považujeme za zvlášť důležité stále upozorňovat na nebezpečí návykových látek, internetu a sociálních sítí, šikany i kyberšikany, zneužívání, násilí, křivých obvinění. Žáci se dověděli spoustu zajímavých a pro ně i překvapivých informací nejen z teoretické oblasti vyhlášek a zákonů, ale i z praxe – z příběhů svých vrstevníků, ze soudních rozhodnutí a rozsudků.

Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Lukáš Drastich

  

 

 

Sbírka Adra

 

 

Sběr kaštanů a žaludů 

 

 

 

Sběr starých mobilů

 

 

 

Třeťáci a halloweenské odpoledne

Poslední den před podzimními prázdninami, v úterý 25. října 2022, si žáci 3. ročníku užili ve škole halloweenské odpoledne. Všichni účastníci se převlékli do strašidelného kostýmu a postupně plnili úkoly na různých stanovištích. Vyzkoušeli si např. přípravu čarodějného lektvaru, výrobu koster z papíru či čarodějnou dráhu. Na závěr je čekala strašidelná procházka ztemnělými chodbami za svitu „Jack-O’-Lanterns“. Žáci 9.B a 9.C pro třeťáky napekli v průběhu dopoledne sladkou odměnu. 

Mgr. Zuzana Gřundělová

        

 

 

Halloweenské pečení 

Den před podzimními prázdninami, úterý 25. října 2022, jsme si moc užili a dobře jsme se najedli. Rozhodli jsme se upéct ve školní kuchyňce muffiny na Halloweenskou párty pro nás a pro děti z prvního stupně. Povedly se nám a všem moc chutnaly. Také jsme si připravili barevné palačinky. Občas něco upadlo a rozlilo se, ale výsledek byl skvělý. Uklízení už nebylo zdaleka tak zábavné jako samotné pečení, ale zvládli jsme i to. Děkujeme paní učitelce Přidalové, že nám umožnila pobavit se s angličtinou a zároveň udělat dobrý skutek.

Žáci 9.B a 9.C, PaedDr. Hana Přidalová

        

 

 

Pythagoriáda – školní kolo

V pondělí 24. října 2022 proběhlo ve školní jídelně na Osmičce školní kolo oblíbené tradiční matematické soutěže Pythagoriáda. Do okresního kola postoupili Ondřej Legerský a Klára Kleinwächterová ze 6.E, Veronika Zvonková ze 7.A, Kristýna Lukšíková ze 7.C, Andrej Banák, Martin Popieluch a Adam Synek z 8.E a Marek Němec z 9.C. Gratulujeme a držíme palce!

Mgr. Šárka Michalíková

 

 

 

Zlatá cihla

Ve čtvrtek 20. října 2022 se vybraní žáci naší školy již tradičně zúčastnili 11. ročníku matematické soutěže Zlatá cihla. Soutěž pořádalo Gymnázium Cihelní Frýdek-Místek. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – 5. ročník CIHLIČKA a 8. a 9. ročník HLA. Náš žák Adam Synek z 8.E získal úžasné 1. místo ve starší kategorii, a tak jsme si odnesli vítězný pohár. Mladší žáci, Gabriela Bendová z 5.A a František Klimánek z 5.B,  vybojovali 4. místo. Našim úspěšným matematikům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci Osmičky.

Mgr. Renáta Polomská

      

 

 

Bruslení 2. a 3. ročníku

Ve čtvrtek 20. října 2022 se žáci 2. a 3. třetího ročníku vydali do nedaleké sportovní haly Polárka bruslit. Někteří si přišli oprášit své dovednosti, jiní si to přišli vyzkoušet poprvé.  Všechny děti si čas strávený na ledě užily a zpět do školy odcházely plny nadšení a nových zážitků.

Mgr. Martina Blahutová, Mgr. Zuzana Kusáková, Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

   

 

 

Muzikoterapie 4.B v knihovně

Ve středu 19. října 2022 zamířili žáci 4.B na návštěvu místecké knihovny. Čekala nás hodina muzikoterapie. Společně jsme si zazpívali, poznávali melodie známých písní a rozeznávali hudební nástroje. Také jsme si zatančili a v závěru zrelaxovali. Stihli jsme si též prohlédnout a vypůjčit knihy. 

Mgr. Renáta Polomská

 

 

 

4.C na dopravním hřišti

V úterý 18. října 2022 čekala žáky ze 4.C lekce na dopravním hřišti. Trošku jsme měli obavy z počasí, ale nakonec „vyšlo“. Celý den bylo krásně a svítilo sluníčko, takže při jízdě na kole jsme se i zpotili. Paní policistky nám vysvětlily nebezpečná místa v dopravě, zopakovali jsme si značky a pak hurá na kola. Nebylo to jen tak… Museli jsme si dávat dobrý pozor na přestupky. Když jsme byli odhaleni, museli jsme seskočit z kola, říci, jak je to správně, a pak jet dál, ať už to příště umíme. V 5. třídě budeme mít možnost získat průkaz cyklisty. A také jsme měli na dopravním hřišti návštěvu. Z keřů si vyšel ježek. A mimo přechod pro chodce 😊

Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

Robot Ozobot

V pondělí 17. října 2022 měli žáci ze 4.A možnost navštívit Velký svět techniky v Ostravě a zúčastnit se výukové lekce s Robotem Ozobotem. Děti si vyzkoušely ovládat Ozobota pomocí barvených ozokódů a také se seznámily se základy vizuálního programování. Někteří se s Ozobotem potkali už u nás ve škole v kroužku, kde se snažíme porozumět ozokódům a programování tohoto malého robota. 

Mgr. Iveta Kaňová

     

 

 

Muzikoterapie 4.A v knihovně

Ve čtvrtek 13. října 2022 se žáci 4.A zúčastnili lekce muzikoterapie v hudebním oddělení Místecké knihovny. Měli možnost si zahrát na Orffovy nástroje, zazpívat, zatancovat, hádat hudební hádanky a také si vyzkoušeli krátkou relaxaci. Děti odcházely z akce příjemně naladěné a už se těší na další návštěvu Místecké knihovny.

Mgr. Iveta Kaňová

  

 

 

Přespolní běh – okresní kolo

Ve čtvrtek 6. října 2022 jsme se konečně po dvou letech zúčastnili atletické soutěže, závodu v přespolním běhu. Zvládli jsme obsadit všechny kategorie a ve dvou kategoriích jsme dokonce postoupili do okresního kola, mladší žačky z druhého místa a starší žáci ve velké konkurenci z prvního místa. Také starší žačky podaly výborný výkon a skončily na čtvrtém místě. Mladší žáci obsadili sedmé místo.

Ve středu 12. října 2022 v okresním kole získali starší žáci 4. místo a mladší žačky 5. místo. Všem děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Windisch Kopecká

    

 

 

Přírodovědný klokan

Ve středu 12. října 2022 dopoledne zaplnili naši školní jídelnu žáci tříd 8.E a 9.C, aby si ověřili své znalosti z matematiky, přírodopisu a fyziky ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan. Nejúspěšnější nakonec byli osmáci. Vítězem se stal Adam Synek s 81 body, druhé místo obsadil Antonín Loriš s 66 body a třetí místo získal Mateusz Bachurski s 64 body. Gratulujeme!

Mgr. Radana Vývodová

      

 

 

Deváťáci a prvňáci

Ani v říjnu nezapomněli naši deváťáci na své kamarády v prvních třídách, kterým během září pomáhali v šatnách i na chodbách Osmičky orientovat se v novém prostředí a prožili s nimi pestrá společná dopoledne. Děkujeme třídním 1. a 9. ročníku za pestré nápady a pečlivou přípravu i realizaci těchto akcí, které se velkým i malým moc líbily.

9.C a 1.C

V pondělí 10. října 2022 přišli velcí kamarádi z 9.C do 1.C. Prvňáčci se na deváťáky moc těšili!😊 Každému vyrobili papírovou čepici, zazpívali jim písničky a pochlubili se svými prvními školními sešity. Deváťáci na oplátku poskládali prvňákům parníky z papíru. Společně si také na znamení přátelství obkreslili do deníků prvňáčků navzájem svoje ruce. A pak zavedli deváťáci prvňáky do své třídy až ve 3. patře a zde jim také ukázali sešity, své poslední školní. Nakonec se všichni přesunuli do učebny chemie, kde paní učitelka třídní 9.C spolu s Tadeášem z 1.C předvedli pokus, který se teda fakt povedl😊 Věříme, že prvňáčci i deváťáci si společný čas užili, a už se moc těšíme na další akce. 

Mgr. Radka Klečková, Mgr. Šárka Michalíková

     

 

9.B a 1.B

Babí léto bylo ve středu 12. října 2022 příznivé pro další akci tříd 9.B a 1.B, jejichž spolupráce probíhá už od počátku školního roku. Školní hřiště bylo zalité sluncem a přivítalo nedočkavé prvňáčky při setkání s jejich velkými kamarády. Deváťáci připravili prvňákům sportovní aktivity na stanovištích. Učili je skákat přes švihadlo, probíhat pod točícím se lanem, hrát fotbal, házet s létajícím talířem a trefovat se do basketbalového koše. Malí sportovci byli velmi snaživí a jejich sportovní zážitky nezapomenutelné. Sami prosili o společné foto, aby si jej mohli vložit do jejich Pohádkového deníku, který je provází první třídou. Už nyní se těšíme na další společná setkání.

Mgr. Jiřina Prymusová, Mgr. Lukáš Drastich

    

 

9.A a 1.A

Ve středu 19. října 2022 bylo připraveno pro prvňáky z 1.A překvapení. Přišli se na ně podívat kamarádi z 9.A! Prvňáci vyrobili a vyzdobili deváťákům lodičky z papíru, které měly symbolizovat šťastnou plavbu ke své vysněné střední škole. Zatímco prvňáci zpívali písničku Naše škola, vybírali si každý svého kamaráda, který bude po následující rok jeho patronem. Deváťáci pak pomohli svému svěřenci obkreslit ruku a do obrysu dlaně napsali přání svému prvňáčkovi a popřáli mu úspěšnou školní docházku. Návštěvu jsme ukončili v tělocvičně, kde deváťáci nachystali pro své kamarády z první třídy překážkovou dráhu, kterou pak společně s nejmladšími žáky absolvovali.

Mgr. Lada Faldynová, Mgr. Svatava Svobodová

    

 

 

3D tisk na Osmičce 

Od začátku školního roku objevujeme s žáky v hodinách informatiky možnosti 3D tisku a tvorby vlastních 3D modelů. Využíváme dvě nové úžasné 3D tiskárny, které nám umožní mimo jiné tisk vlastních vánočních ozdob na vánoční jarmark, s jejichž návrhy již začali např. žáci 8.E, třídy s rozšířenou výukou informatiky. Někteří učitelé uvítali vytištění konviček na zalévání květin ve škole a zejména tělocvikáři ocenili vytištěné píšťalky s ostrým hvizdem. Možnosti využití 3D tisku jsou nekonečné a jediným limitem pro žáky je jejich vlastní fantazie, takže se opravdu všichni těšíme, co vše se s 3D tiskárnami naučíme.

Mgr. Michal Milata

    

 

 

4.C ve Faunaparku

Čtvrtek 6. října 2022 jsme strávili ve Faunaparku. Dost jsme se těšili. A zase to bylo super! Nejprve jsme si prošli celý park, pozorovali stromy a vyprávěli si, jak odpadky ubližují zvířatům i přírodě. Například už víme, že ježek v kelímku od jogurtu uhyne, jelikož nemůže jít zpět, protože jej bodliny nepustí. Měli jsme také čas se proběhnout, zahrát si na schovávanou, honěnou. Na konci návštěvy jsme hledali ukryté značky. Každý, kdo byl úspěšný, dostal malou odměnu. Už se těšíme na příští návštěvu. 

Žáci 4.C, Mgr. Martina Hložanková

 

 

 

Bruslení 5.A a 6. ročníku

Po dlouhé covidové pauze se žáci naší školy opět dočkali oblíbené akce – bruslení na ledě ve víceúčelové hale Polárka. Ve čtvrtek 6. října 2022 se všechny šesté třídy spolu s 5.A vydaly se svými třídními směrem k ledové ploše. Akce umožňuje nezkušeným bruslařům osvojit si techniku této zábavné sportovní aktivity a těm zkušeným přináší ohromnou radost z jízdy. Po bruslení se žáci mohli zahřát teplým nápojem z automatu – všichni jsou vždy nadšení hlavně z horké čokolády. Akce se k radosti učitelů obešla bez úrazu, a tak jsme všichni mohli zodpovědně pokračovat od 4. vyučovací hodiny v běžném vzdělávání.

Mgr. Ivan  Faldyna

 

 

Interaktivní beseda o Číně

Pondělní dopoledne 3. října 2022 zpestřila žákům 8. ročníku a třídy 6.E zajímavá přednáška Čína – říše za Velkou zdí. Uskutečnila se v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Díky perfektně připravené audiovizuální prezentaci, od již devátého dílu projektu Svět kolem nás, jsme se na hodinu ocitli v rozlehlé, historické a mystické Číně. V krátkosti jsme proletěli historii této nádherné země a dozvěděli jsme se původ konfuciánství. Prošli jsme se po Velké čínské zdi, navštívili obrovské městské aglomerace, spatřili pandy velké, poodhalili taje vynikající čínské kuchyně, seznámili se s místními menšinami a hrůzu v nás vzbudil prastarý rituál nebeského pohřbu. Autoři nezapomněli zmínit také stinné stránky nejlidnatější země světa – koncentrační tábory, potlačování politické opozice či neustálou kontrolu „velkého bratra“ od všudypřítomných kamer. Na závěr moderátor odpověděl na zvídavé dotazy posluchačů, kteří zaplnili celý ochoz kina, a dal jim možnost vyhrát v kvízu tištěné fotografie. V lehkém dešti jsme se všichni spokojení a s nově nabytými vědomostmi vrátili do školy.

Mgr. Ivan Faldyna

http://www.svetkolemnas.cz/popis-programu/ 

   

 

 

5.B se představuje

V pondělí 5. září 2022 jsme se společně s žáky 4.B zúčastnili akce ve Faunaparku „Cirkus bez šapitó“. Byli jsme zvědaví, co uvidíme za zvířátka, a byli jsme překvapeni. Zhlédli jsme, jak se chodí po laně, žonglování obručemi i míčky, balancování na válečku, jízdu na jednokolce, roztáčení talíře aj. Všechny tyto atrakce jsme si mohli vyzkoušet. A protože jsme ze skotačení byli vysílení a vyhladovělí, museli jsme si opéct vuřty. Bylo to prima.

Ve čtvrtek 8. září 2022 jsme vyrazili na dopravní hřiště. Počasí nám konečně přálo, protože v loňském roce byla akce pro déšť 2x zrušena. Zdokonalovali jsme si jízdu na kole, znalost značek a předpisů, které pro zdárný průjezd potřebujeme. Ti nejlepší, kteří napsali správně i test, dostali „Průkaz cyklisty“.

V pátek 30. září 2022 jsme se ve Faunaparku zúčastnili besedy „Neposedné tlapky“. Někteří z nás ani nevěděli, že taková nezisková organizace v našem městě existuje. Odchytávají a dočasně se starají o opuštěné kočičky. Paní Adéla Chromčáková nám ukázala, jak se odchyt provádí, čím se musí kočičky do klece nalákat.  Měli jsme připravené otázky, na které jsme dostali vyčerpávající odpovědi.

Paní učitelka nám pak zajistila malování kamínků, které jsme ve Faunaparku nechali jako dárek pro další děti.

Žáci 5.B, Mgr. Zdeňka Jedličková

                     

 

 

„Indiánská bojovka“ 3.B ve Faunaparku

V úterý 27. září 2022 žáci 3.B podnikli ,, Indiánskou bojovku“ ve Faunaparku. Děti si užívaly hlavně volného pohybu v pěkném prostředí. Největší boj byl vždy o nalezení nového zadání úkolu. Museli předvést indiánský pokřik, řešit rébusy, luštit indiánské písmo, házeli šišky na cíl. Také si vyrobili svůj totem, který si hrdě odnesli domů. Své zážitky si pak indiáni z 3.B ve škole zapsali do svých indiánských deníků.

Mgr. Martina Rykalová

     

   

 

2.B a hledání Ztraceného ostrova 

Při plavbě školním rokem 2022/2023 narazily děti z 2.B na vzkaz v láhvi, který vyprávěl příběh proslulé pirátky Belly neboli Černé Lady.

Kdysi dávno se její posádka vydala hledat Ztracený ostrov, který měl být dle legendy plný pokladů. Na jejich plavbě je zastihla bouře, která loď potopila. Když se pirátka Bella probrala, zjistila, že se ocitla na hledaném ostrově. Bez lodi a své posádky se však neměla jak vrátit zpět, a tak čekala, než někdo objeví vzkaz v láhvi, který po moři poslala.

Odvážné děti z 2.B se vydaly na plavbu k soutoku Morávky a Ostravice v úterý 27. září 2022 a na jejich cestě je naštěstí žádná bouře nezastihla. Podařilo se jim splnit všechny úkoly a zachránit Černou Lady s její posádkou. Za tento hrdinský čin byli všichni odměněni truhlami s poklady. Společně se pak piráti rozloučili pokřikem a vydali se na další plavbu plnou dobrodružství.

Mgr. Martina Blahutová

         

 

 

Olympiáda handicapovaných

V pátek 23. září 2022 se uskutečnil na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek jubilejní 25. ročník olympiády pro handicapované. Osmička vyslala své zástupce, kteří nejen fandili, ale také si odběhli smíšenou štafetu 5 x 400 m. Mezi místními školami doběhli naši štafetáři na 5. místě, děkujeme jim za reprezentaci školy.

Mgr. Jana Windisch Kopecká

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000033603/olympiada-pro-handicapovane-se-ve-frydkumistku-porada-uz-25-let

 

 

Adaptační výlet 6.B

Předpověď počasí na středu 21. září 2022 nevypadala zrovna nejlépe. Proto mě děti s nabalenými batohy před školou přivítaly otázkou: „Paní učitelko, jdeme?“

Vybaveni pláštěnkami jsme v 8h ráno vyrazili na dětské hřiště na přehradě Olešná. Zahráli jsme si tady několik her, užili si legraci na skluzavkách, prolézačkách a houpačkách. Pak jsme pokračovali dál do Chlebovic. Po překonání pořádného stoupání po sjezdovce na úbočí hory Kabátice se děti nejdříve posilnily svačinou a pak si s radostí vyběhly 93 schodů nahoru na rozhlednu Panorama. Když jsme si užívali nádherný výhled do okolí, přihnala se obrovská průtrž mračen. Měli jsme štěstí, že nás zastihla právě tady. Asi po hodinovém odpočinku nás čekala cesta do Chlebovic do Včelího obchůdku. Děti si nakoupily medové dobrůtky 😊 a mohli jsme nasednout do autobusu, který nás přivezl zpátky ke škole. Výlet se opravdu vydařil. 

Mgr. Jana Volná, Mgr. Ivan Faldyna

 

 

 

3.A ve Faunaparku

Ve středu 21. září 2022 se žáci 3.A vydali na „Indiánské bojovky“ do Faunaparku. Tvořili a vybarvovali vlastní totem z papíru a pak hledali úkoly, které museli najít, indiánsky se svolat a splnit. Poté se podívali na zvířátka, která na žáky nedočkavě pokukovala. I když nebylo zrovna teplo, naštěstí nikdo nezmokl, děti si toto dopoledne náramně užily a do školy se vracely s novými zážitky a dobrou náladou.

Mgr. Zuzana Špačková

         

 

 

Adaptační výlet 6.E

I přes nepříliš příznivé počasí se žáci 6.E vydali v úterý 20. září 2022 na výlet, který měl za cíl stmelit nově vzniklý kolektiv. Vybrali jsme si nenáročnou trasu, dlouhou asi 9 kilometrů, na Palkovické hůrky. Nejprve jsme se vydali na přehradu Olešná. Zde jsme si na hřišti zahráli týmové soutěže, žáky nejvíce bavilo skákání přes švihadlo ve dvojicích či trojicích. Poté jsme pokračovali přes vesnici Chlebovice k rozhledně Panorama. Po cestě nás zastihl déšť, byli jsme však připraveni a pláštěnky nám umožnily pokračovat v cestě. Náročné stoupání po sjezdovce k rozhledně všechny unavilo, ale za nádherný výhled do okolí to stálo. Po zpáteční cestě jsem se zastavili v medovém obchůdku, kde byla možnost načerpat energii z výborných sladkých dobrot. Zpátky ke škole nás již odvezl autobus městské hromadné dopravy. Všichni jsem spokojení došli do školní jídelny a vychutnali si skvělý oběd.

Mgr. Ivan Faldyna, Mgr. Jana Volná

  

 

 

Adaptační kurz 6.A

I přes nepříznivou předpověď počasí se v úterý 20. září 2022 žáci 6.A vydali na adaptační kurz. Naše cesta nás zavedla přes zákoutí v blízkosti frýdeckého náměstí přímo do zámku do nově zrekonstruované expozice Beskydy - lidé a příroda. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o našem kraji prostřednictvím velkého množství interaktivní prvků - zvukových puzzlí, kvízů na dotykovém displeji aj., a také si např. vyzkoušely, v jak malém prostoru museli pracovat naši horníci. Poté jsme se vydali na stadion TJ Slezan, kde jsme využili jak obě vnitřní tělocvičny, kde děti hrály seznamovací hry či si vyzkoušely opičí dráhu, tak venkovní běžeckou dráhu, kde ukázaly, že mají sportovního ducha, když se vzájemně podporovaly při štafetovém běhu, který všichni zvládli na výbornou. Doufám, že děti si tuto vzájemnou podporu budou prokazovat i ve třídě a v dalších letech, které ještě spolu na základní škole, a mnohdy i mimo ni, stráví.

Mgr. Lucie Kocichová, Mgr. Svatava Svobodová

        

 

 

Prvňáčci a deváťáci

I na začátku tohoto školního roku pomáhají prvňáčkům v prvních dnech orientovat se ve škole také deváťáci. Ráno je čekají u vchodu do školy, zavedou je k šatním skříňkám, pomohou s oblečením, přezutím, s aktovkami či baťůžky a doprovodí je do tříd. Nejmenší školáčci se tak pohybují před výukou po škole s vlastní „ochrankou“, což se jim moc líbí, a na svůj doprovod si rychle zvykli. I první zatoulané  čepice  a mikiny se s velkými kamarády snadněji hledají. A malí i velcí už se těší na další společné akce.

Mgr. Radana Vývodová

                    

 

 

Zahájení školního roku 2022/2023 na Osmičce

https://www.frydekmistek.cz/primator-slavnostne-zazvonil-novy-skolni-rok-zacal/

https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000033095/ve-frydkumistku-nastoupilo-do-prvnich-trid-544-deti-na-8-zs-pripravili-uvitaci-ceremonial

 
 
 
Kolečko spojuje

Poslední prázdninovou neděli, 28. srpna 2022, tedy čtyři dny před zahájením školního roku, se v Ostravě v In line parku SAREZA již popáté uskutečnila benefiční akce Kolečko spojuje. Jde o ideální propojení handicapovaných a zdravých nadšenců a jejich koloběžky, in line brusle, invalidní vozíky, handbiky. Byli mezi nimi i dva naši žáci, Anabelka ze 4.B a Lukášek z 5.B. Pár minut po jedenácté hodině zhruba sto padesát nadšenců vyrazilo na zahajovací kruh dlouhý 400m a potom už každého čekal okruh dlouhý 1 200m. Najeto bylo  6764,4 km, což znamenalo 67 644Kč, a celkem se vybralo 69 860Kč. Letošní výtěžek připadl organizaci Strom života, která poskytuje zdravotní a lékařskou péči.

https://www.koleckospojuje.cz/

Mgr. Zdeňka Jedličková, Igor Caysberger