Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vyrob si svého robota …“
Poslední den 1. pololetí školního roku 2021/2022 žáci 5.A pojali netradičně. Společně spolupracovali ve skupinách na tvorbě krabicových robotů. Každý tým si přinesl všechny potřebné pomůcky a především krabice. Během tohoto projektu došlo k propojení několika předmětů, např. geometrie, českého jazyka, výtvarné výchovy, pracovních činností. Ale především se děti učily vzájemné toleranci, spolupráci, komunikaci, zodpovědnosti a hlavně upevňovaly své vztahy a kamarádství. Výroba robotů všechny velmi bavila a společně si užili i spoustu legrace.
Mgr. Renáta Polomská

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dějepisná olympiáda – školní kolo

V pátek 28. ledna 2022 se na Osmičce utkali ve svých historických znalostech zájemci z 8. a 9. ročníku ve školním kole Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku bylo Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Nejlépe ho zvládla Kateřina Krejčí z 8.C, která vyhrála 1. místo a bude Osmičku reprezentovat v březnovém okresním kole. 2. a 3. místo získali žáci 9.C, Alexandra Sovová a Vojtěch Schenk. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Tadeáš Pliska a Kristýna Gurecká z 8.C, Ivana Čermáková z 9.A a Veronika Dobřanská, Eliška Kokořová a Amálie Šigutová z 8.A.
Všem mladým historikům děkujeme za účast a gratulujeme těm úspěšným. Katce držíme palce v okresním kole.
Mgr. Radana Vývodová a Mgr. Gabriela Dohnalová
planetarium 5c 02 sm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V pátek 21. ledna 2022 proběhlo na Osmičce školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zájemci z řad osmáků a deváťáků řešili nejen více či méně záludné otázky mluvnické, ale také museli obhájit své slohově literární schopnosti při zpracování zadaného tématu.
Vítězství a postup do okresního kola patří Davidovi Matušů z 9.B, 2. místo získala Denisa Foldynová z 9.C a na 3. místě skončila Nikola Mikundová z 9.C.
Všem zúčastněným děkujeme, těm úspěšným gratulujeme a Davidovi držíme palce v dalším kole.
Mgr. Gabriela Dohnalová a Mgr. Radana Vývodová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konverzační soutěž v jazyce anglickém – 2. stupeň – finále školního kola

V pondělí 10. ledna 2022 se na Osmičce uskutečnilo finále školního kola konverzační soutěže v jazyce anglickém. Po lítém boji si těsné vítězství a právo reprezentovat naši školu v okresním kole vybojovali v kategorii IA Adam Synek ze 7.E a v kategorii IIA Denisa Foldynová ze . Blahopřejeme a držíme palce.
Druhou příčku v kategorii IA obsadila Nela Zahrádková a o třetí místo se shodným bodovým ziskem dělí Markéta Dovičičová a Matěj Cagaš ze 7.E a Magda Matulová ze 7.A.
V kategorii IIA se o druhé místo dělí Barbora Ulčáková z 9.B a Kateřina Lesňáková z 9.C. Na třetím místě se umístila Natali Koreňová z 9.C.
Rovněž blahopřejeme a přejeme hodně radosti s angličtinou.
PaedDr. Hana Přidalová

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyžařský kurz 7. ročníku

V týdnu od 3. do 7. ledna 2022, tedy hned po vánočních prázdninách, vyrazili zájemci z našich sedmiček na vytoužený lyžařský výcvik, tradičně do hotelu Labyrint na Horní Bečvu. Štěstí nám přálo, protože se podařilo zdolat všechna epidemiologická opatření nezbytná pro samotný odjezd, a i během pobytu se nám vyhnuly jakékoliv problémy.
Na svahu U Sachovy studánky si pod vedením našich zkušených instruktorů ti zdatnější lyžaři zdokonalovali své sjezdové umění a ani začátečníci se brzy nenechali zahanbit. Regenerovat a nabírat síly se dařilo nejen s výbornou kuchyní, ale i v hotelovém bazénu, ve chvílích osobního volna a při večerním společném programu.
Mgr. Jana Windisch Kopecká

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konverzační soutěž v jazyce anglickém – 2. stupeň - školní kolo

V pátek 17. 12. 2021 proběhlo na Osmičce školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém pro žáky 2. stupně. Kvůli karanténním opatřením jsme zařadili i formu online. Úroveň letos byla natolik vysoká, že porota neurčila pořadí žáků, ale vybrala skupinu těch nejlepších, kteří postupují do lednového finále.
V kategorii IA byli oceněni tři nejúspěšnější šesťáci, a to Emily Večeřová z 6.B, Adriana Trnková z 6.C a Bořek Volný z 6.E, postupující pak jsou ze 7.A Magda Matulová a Nela Zahrádková a ze 7.E Matěj Cagaš, Markéta Dovičičová a Adam Synek.
V kategorii IIA postupuje Barbora Ulčáková z 9.B a Denisa Foldynová, Natali Kreňová a Kateřina Lesňáková z 9.C.
Gratulujeme a držíme palce v dalším kole.
PaedDr. Hana Přidalová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co vzkážeme budoucím generacím?

Ahoj,

jmenujeme se Anetka Soldánová, Klárka Kleinwächterová a Anička Pryčková. Jsme žákyněmi 8. základní školy ve Frýdku Místku.

Více ...

 

 
Koncem loňského roku se také děti ze šestého ročníku zapojily do soutěže „Co vzkážeme budoucím generacím?“ Ondřej Holík z 6.E při této příležitosti namaloval naši školu. Sami můžete posoudit, jak věrohodně se mu to podařilo.
Mgr. Iveta Kaňová 
planetarium 5c 02 sm

 

Také třída 5.C se zapojila do nádherné akce vyhlášené primátorem našeho města panem Petrem Korčem, jejímž cílem je zanechat otisk naší současnosti budoucím generacím. Vytvořila poselství formou dopisu, který ukazuje každodenní život dnešních dětí.
A protože se mezi nimi našli výborní muzikanti jako je Štěpán Ponča, Klárka Kleinwächterová, Marie Anna Košařová a Eliáš Machovič, nebylo daleko od myšlenky zpříjemnit si předvánoční čas malým muzicírováním. Připravili si spolu se svými spolužáky pásmo koled, které zahráli při návštěvě primátora Frýdku-Místku Petra Korče na naší škole.
Mgr. Jana Volná

 

Pásmo koled z Osmičky

 5c co vzkazeme budoucim generacim sm 01
 5c co vzkazeme budoucim generacim sm 01  5c co vzkazeme budoucim generacim sm 01

 

planetarium 5c 01 sm  

Minulý týden v úterý jsme se byli podívat na sundávání makovice z věže kostela Jana a Pavla. Velice se nám líbila poselství, která nám zde zanechala předchozí generace.
Po návratu do školy jsme se rozhodli, že se určitě do projektu „Poselství budoucím generacím“ zapojíme. Ani ne po týdnu jsme byli oslovení Českou televizí, zda na poselství pracujeme a jestli se mohou přijít podívat, jak se nám v projektu daří. Ve čtvrtek 16. 12., spolu s primátorem města, Petrem Korčem, naši třídu navštívili a vše si zdokumentovali, včetně dřevěného kostela (viz obr.). Pan primátor nám řekl, že nejlepší poselství bude odměněno a ostatní poselství budou vystavena.
Za spolupráci jsme byli ČT odměněni krásným adventním kalendářem.

                                                                                  Žáci 4.B

Osmička v České televizi

planetarium 5c 02 sm

4.B u otevření schránky v kupoli kostela sv. Jana a Pavla

V úterý 7. prosince 2021 dopoledne jsme se se třídou a paní učitelkou zúčastnili jedinečné akce - sundávání kupole z věže kostela sv. Jana a Pavla v Místku. U této události byl přítomen i primátor města Frýdku-Místku, děkan farnosti a média. V makovici se našlo hodně fotek a noviny z tehdejší doby, peníze, plán kostela a dokonce i ostatky svatých. Naposledy byla makovice sundána v roce 1914. Bylo to velice zajímavé a my už přemýšlíme, s jakými nápady se zúčastníme vyhlášené soutěže o nejlepší poselství příštím generacím.
František Klimánek, 4.B


Otevření schránky v České televizi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvňáčci a Den Slabikáře

V pátek 26. listopadu 2021 proběhl na Osmičce slavnostní Den Slabikáře pro žáky 1. tříd. Děti mohly do školy přijít v kostýmech pohádkových bytostí. Tímto dnem je provázel pětihlavý drak „Literák“, který napadl království „Písmenkov“ a chtěl zde zničit všechny Slabikáře. Všichni odvážlivci se mu postavili tak, že plnili pět úkolů a ukazovali, co se už naučili. A jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo, drak byl poražen a prvňáčci získali své Slabikáře. Na památku pasování na čtenáře dostali i pamětní list a medaili.
Mgr. Martina Blahutová
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sběr starého papíru

V letošním školním roce se Osmička zapojila do celorepublikové soutěže Sběr s panem Popelou. Ve dnech 22. - 26. listopadu 2021 proběhlo první kolo, ve kterém naši žáci odevzdali celkem 4005 kg starého papíru k recyklaci.
Mezi třídami zvítězila 4.B s bezmála 640 kg, 2. místo získala 3.B a 3. místo 2.A.
A jak dopadli jednotlivci?
1. místo - Viktorie Klímková 2.A        429 kg
2. místo - Michaela Adamcová 6.E    309 kg
3. místo - Lukáš Volný 4.B               307 kg
Všem, kteří se zapojili, děkujeme a těšíme se na jarní sběr.
Ing. Martina Zemková
 
planetarium 5c 02 sm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festival čtení ve 3.B

V týdnu od 22. do 26. listopadu 2021 se žáci třídy 3.B zapojili do Festivalu čtení, který již 5. rokem organizuje městská knihovna. Během této akce např. diskutovali o tom, co se jim nelíbí na dospělých, vytvářeli čtenářský list a představovali spolužákům zajímavé knihy.
Mgr. Jiřina Prymusová
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

uvod obrazek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž Zebra se za tebe nerozhlédne – krajské kolo

V letošním krajském kole výtvarné a literární soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne získala Gabriela Bendová ze 4.A krásné 1. místo! Tato soutěž je součástí preventivního projektu Policie České republiky pro děti 1. stupně, pro zvýšení jejich bezpečí v dopravě a osobního bezpečí.
Gábince blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci Osmičky a držíme palce do celorepublikového kola, které se uskuteční v Liberci.
Mgr. Jana Volná

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

planetarium 5c 01 sm
 

Výtvarná soutěž Správným směrem

Ve středu 10. listopadu 2021 proběhlo na Magistrátu města Frýdku-Místku za účasti primátora Petra Korče a vedoucího Národní proti drogové centrály Jakuba Frydrycha vyhlášení výsledků grafické výtvarné soutěže ,,Správným směrem“, soutěže o vytvoření nejlepšího protidrogového plakátu roku 2019.
A nás velmi těší, že naše bývalá žákyně Aneta Krumpochová získala v kategorii základních škol krásné 1. místo! Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci Osmičky a nyní již studentce Anetce přejeme hodně štěstí a úspěchů.
                                                                      Mgr. Věra Kopřivová

planetarium 5c 02 sm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.E a 7.E na workshopu Febiofestu v Ostravě

Naši šesťáci a sedmáci ze tříd s rozšířenou výukou Ikt dostali jedinečnou možnost zúčastnit se postupně ve dnech 7. a 8. listopadu 2021 netradičních workshopů pořádaných v rámci 28. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Workshopy probíhaly v tzv. srdci festivalu, v budově Brick House, a v prostorách Kreativní akademie Leemon. Během obou dnů se dětem věnovaly dvě milé průvodkyně, herečky Aneta Klimešová z Národního divadla moravskoslezského a Bára Jánová, známá z televizních seriálů, aktuálně nejvíce ze Slunečné. Ve čtvrtek měly děti možnost debatovat také s ředitelem kreativní akademie a ostravského Febiofestu Martinem Tošenovským a s režisérem a hercem Jakubem Kohákem. Ten je zasvětil do tajů natáčení reklam. V první části programu tak probíhaly besedy o filmu a filmování, i s projekcí, kdy se ptaly nejen děti na vše, co je zajímalo, ale také samy odpovídaly na otázky protagonistů festivalu a vzájemně se tak poznávali.
A pak už bylo na řadě konkrétní seznámení s natáčením, a to rozhlasovým i filmovým. S profesionály z rádia Orion si zájemci natočili několik rádiových spotů a zjistili, že sednout si za mikrofon jako moderátoři, ať už sami či ve dvojici, případně při rozhovoru s hostem, není tak jednoduché, jak by se laikům mohlo zdát.
O přestávce hostitelé děti mile překvapili malým občerstvením a poté se ocitly ve filmovém studiu. Nejdříve si naši filmoví nadšenci ujasnili, jak takový film vzniká a kdo všechno tvoří filmový štáb. A pak se sami stali jeho členy a každý svou částí přispěl k natočení výsledné reklamy. Tu nakonec mohli i zhlédnout a zhodnotit již digitálně zpracovanou.
Všichni se vraceli domů nadšení a celou cestu vzpomínali a vraceli se k novým společným zážitkům a nevšedním chvílím z této vydařené akce. Nejeden z nich určitě začal přemýšlet, zda se nestát hercem, kameramanem či režisérem.
Mgr. Radana Vývodová, Mgr. Zuzana Žáková

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Logická olympiáda – krajské kolo

V pátek 5. listopadu 2021 proběhlo v Ostravě na Vysoké škole Báňské krajské kolo Logické olympiády. Jde o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, tedy ne tak naučené znalosti jako schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Z naší školy do krajského kola postoupily v kategorii A pro 3. - 5. ročník Gabriela Adamcová ze 4.A a v kategorii B pro 2. stupeň ZŠ Michaela Adamcová z 6.E a Karolína Brozdová ze 7.E.
                            Všem dívkám děkujeme za reprezentaci Osmičky.
Mgr. Jana Zrzavá
planetarium 5c 02 sm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zlatá cihla

I navzdory složité epidemické situaci se i v tomto školním roce uskutečnil ve čtvrtek 21. října 2021 další ročník oblíbené matematické soutěže Zlatá cihla, pořádané Gymnáziem a SOŠ Cihelní ve Frýdku. Naše žhavá želízka z 2. stupně, žáci 7.E, se bohužel kvůli karanténě nemohli zúčastnit, a tak tíha reprezentace zůstala na žácích 1. stupně. A těm se v kategorii Cihlička pro 5. ročník dařilo. Erik Tota z 5.A získal skvělé 2. místo, Karolína Dylová z 5.C obsadila 4. místo a Karolína Křivá z 5.A 5. místo. Za Osmičku také soutěžili Jan Honěk z 5.A a Aneta Soldánová a Klára Klainwachterová z 5.C. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k hezkým výsledkům.
                                                                                       Mgr. Renáta Polomská

planetarium 5c 02 sm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druháčci v říjnu zachraňovali skřítka Podzimníčka

Naši druháčci v projektu ,,Podzim“ plnili ve skupinách v jednotlivých předmětech různé úkoly. Opakovali si tak již probrané učivo a dověděli se a naučili i spoustu nového. Došlo i na psaní dopisu samotnému skřítku Podzimníčkovi. Děti projekt velmi nadchl, všechny se aktivně zapojily a na závěr celé akce získaly drobnou odměnu. Tou největší ale bylo nalezení klíče, pomocí kterého se skřítek Podzimníček mohl vrátit domů.
                                                                                                   Mgr. Martina Rykalová, Mgr. Zuzana Špačková

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osmička vyhrála 2. místo v celorepublikové soutěži I TY JSI FILMAŘEM

Zářijové dozvuky minulého školního roku přinesly Osmičce své ovoce. V rámci 28. ročníku Mezinárodního filmového festivalu FEBIOFEST v Praze získali naši bývalí deváťáci skvělé 2. místo v soutěži I TY JSI FILMAŘEM v kategorii školní týmy.
I přes loňskou distanční výuku, kdy kvůli vládním nařízením všechny společné schůzky a brainstormingy mohly probíhat pouze online v platformě MS TEAMS, se náš tým ze třídy 9.E ve složení Vít Bučko, Ivana Dohnalová, Magdaléna Kudrnová, Valérie Matulová v čele s hlavním direktorem Janem Bujnoškem a pod vedením vyučující Ikt Zuzany Grosmanové poprvé zapojil do 8. ročníku této filmové soutěže pro základní a střední školy z celé republiky. Letošním tématem bylo Moje město a naši filmaři během čtyř měsíců natočili krátký pětiminutový snímek, který výstižně nazvali Frýdek ≈ Místek.
Porotu této soutěžní sekce tvořili tvůrci oblíbeného videoprůvodce Honest Guide Honza Mikulka a Janek Rubeš, dále Jan Faltus, známý svým instagramovým profilem Lepší město, filmová producentka Jitka Kotrlová a Andrea Vohralíková za organizátora festivalu. Tvorbu našich žáků tito odborníci komentovali slovy, že se jedná o vizuálně zajímavou prohlídku městem Frýdek - Místek.
Ocenění za 2. místo spolu s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč převzala na slavnostním promítání úspěšných filmů v Praze v Cinema City ve Slovanském domě dne 22. září 2021 ředitelka Osmičky Iveta Wilczková v doprovodu kolegyně Zuzany Grosmanové a dnes již středoškoláků Jana Bujnoška a Magdalény Kudrnové. Zhlédli zde i ostatní finálové snímky, a tím se jim dostalo skvělé zkušenosti a jedinečné příležitosti svou práci porovnat s ostatními. A jak už to na festivalech bývá, nechyběl ani červený koberec, na kterém si všichni mohli připadat jako filmové hvězdy.
Veliké díky patří nejen našim hlavním hvězdám, ale také jejich rodinám a dalším kolegům, kteří k tomuto skvělému úspěchu přispěli. Věříme, že tento soutěžní projekt je tím pravým startem do dalších kreativních dobrodružství.
                                                                                                     Ing. Zuzana Grosmanová

 Tento text byl dne 11. října 2021 zaslán ke zveřejněni ve Zpravodaji města Frýdek-Místek

Slavnostní zakončení MFF PRAHA - FEBIOFEST

 Máme 2. místo:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.C ve FAUNAPARKU

Ve čtvrtek 9. září 2021 jsme se byli podívat ve Faunaparku. Počasí nám přálo, hřálo sluníčko a vše bylo super. Po příchodu jsme dostali pracovní list a s naší průvodkyní jsme si prošli celý Faunapark a hledali barvy, které nás provázely. Mohli jsme nakrmit kachny i králíčky, viděli jsme starou stodolu a krásné stromy. Naplnili jsme krmítka pro ptáčky a veverky. Nejvíce se nám líbili potkani. Po svačině jsme se proběhli, zahráli si fotbal, na honěnou, pomazlili se s pejsky, kteří v parku byli, a pak se vrátili do školy.
Moc se nám návštěva tohoto místa líbila a těšíme se na další.
                                                                                                      Žáci 3.C

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní uvítání prvňáčků na Osmičce

Ve středu 1. září 2021 uvítaly paní učitelky nové prvňáčky i jejich rodiče a prarodiče. Se zazvoněním kouzelného zvonečku se z předškoláků stali školáci a všichni se přenesli do světa pohádek, ve kterém se dějí zázraky a kde vítězí dobro nad zlem. Děti získaly upomínkový pohádkový list, naučily se veselou básničku s pohybovým doprovodem, prohlédly si svou třídu a zkusily se podepsat nebo si něco nakreslit na tabuli. A už dnes se těší na zítřejší přehlídku svých aktovek s hudební produkcí a na dobrodružnou cestu Osmičkou.
Mgr. Martina Blahutová, Mgr. Zuzana Kusáková