Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Vysvědčení na Osmičce

S koncem 1. pololetí školního roku 2020/2021 čekalo i v této nelehké době všechny žáky Osmičky vysvědčení.
V klasické papírové podobě si hodnocení své půlroční práce ale převzali jen žáci v prezenční výuce, tedy prvňáci a druháci. Ostatní žáci v distanční výuce si své známky zatím mohou prohlédnout v elektronické podobě na Bakalářích.
Na prvňáčky, kteří se stále ještě seznamují s novým prostředím, tedy čekal konec prvního školního pololetí, první vysvědčení a samozřejmě první pololetní prázdniny. No, prostě spousta nových věcí a zážitků.
Starší žáci, kteří se již řadu týdnů vzdělávají na dálku z domova, se dnes ve svých třídách a se svými třídními učiteli setkali alespoň online v třídnických hodinách, kde si společně uplynulé pololetí zhodnotili a shrnuli si, co se jim v distanční výuce povedlo i nepovedlo.

1 A sm  1 A sm  1 A sm 
1.A 1.B 2.A 
 1 A sm  1 A sm
2.B 2.C

Distanční zeměpis v 6.C a v 6.E

Zeměpis je další z předmětů, se kterými se šesťáci setkávají na 2. stupni nově a v prvním pololetí se s ním seznamují. K tomu napomáhá i projekt Vesmírná abeceda, kdy si žáci vybrali 20 vesmírných pojmů, seřadili je podle abecedy a vytvořili prezentaci se stručnými informativními texty doplněnými vhodnými obrázky.     Johana     Jarda     Ondra

Slunecni soustava 5A

 

Zeměpisné projekty a práce v 9.A a v 9.E

V prvním pololetí se ve výuce zeměpisu deváťáci věnovali práci na projektu Home – Domov, aneb Kam směřuje naše cesta. Nejprve zhlédli dokumentární film o planetě Zemi se zaměřením na životní prostředí. Žáci se vydali na cestu kolem světa po 50 zemích do nejúžasnějších, ale také do nejponičenějších krajin. Home jim poskytl konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit - globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztrátu biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu ukázal i pozitivní vývoj. Zamýšleli se nad měnícím se světem. Originálně vytvořili nadpis HOME a napsali úvahu o dokumentu. Vytvořili mapu s vysvětlivkami a s obrázky nejpostiženějších i nejzachovalejších míst světa. Vybrali si několik firem, které se podílely na vzniku dokumentu, našli si informace o jejich logu, výrobcích. Nakonec zařadili země z dokumentu do světadílů a připojili politickou mapu světa.
Další práce vznikly v rámci opakování učiva o světadílech a tím prvním byl kontinent africký. Žáci si procvičovali fyzickou geografii zakreslováním pojmů do vlastní vytvořené mapy Afriky.     Monika     Vít

 

Slunecni soustava 5A

 

Distanční výuka Ikt

S distanční výukou se víceméně vytratil význam sousloví domácí úkol. Naší nonstop přítomností doma a nulovým střídáním školního a domácího prostředí nám i našim žákům zákonitě vše začalo připadat jako domácí úkol.
To by mohlo svádět ke stejnému uvažování i u hodin Ikt. Ty by se nyní mohly zdát zbytečné, když žáci pracují pomocí svých počítačů, mobilů či tabletů. Opak je ale pravdou. Žáci Osmičky nový virtuální prostor poměrně rychle ovládli a jsou v tomto prostředí jako ryba ve vodě. A v hodinách Ikt se jim snažíme ukázat další a další možnosti, jak v něm kreativně, bezpečně, smysluplně a zodpovědně pracovat. V neposlední řadě nezapomínáme ani na pomoc a rady při potížích s technikou v domácím prostředí a také klademe důraz na organizaci práce i psychickou hygienu při práci s digitálními technologiemi.
Za první pololetí tohoto školního roku udělali naši žáci velké pokroky v různých oblastech práce s informačními technologiemi. Přísloví „Vše zlé je pro něco dobré“ pro nás platilo beze zbytku. Připravovaný posun od desktopových verzí programů ke cloudovým se tak urychlil a zářijové hodiny už byly věnovány novému prostředí MS Office 365 a zejména pak aplikaci TEAMs.
Protože ikony TEAMs jsou cestami, kterými žáci místo chodeb školy již přes čtyři měsíce kráčí a proklikávají se každý den, v 7. i 8. ročníku např. tvořili z těchto ikon PEXESO, a to pomocí Wordu. Plnili úkoly, které často propojovaly více vyučovacích předmětů a měly jeden společný jmenovatel, a to smysluplné využívání informačních technologií. V zeměpise se nám např. ani nezastesklo po klasických knižních atlasech světa a nahradili jsme je pestřejším virtuálním atlasem. V některých hodinách literatury a dějepisu žáci tvořili křížovky a referáty ve Wordu, Excelu a PowerPointu, pracovali s internetovými zdroji informací a obrázků a učili se je správně interpretovat a citovat. A kontrolní slohové práce psané ve Wordu byly třešinkou na dortu jejich téměř půlroční práce. Aby žáci viděli, že Excel je prostě opravdu excelentní kalkulačka, použili jsme jej ve fyzice a jeho webová verze byla dostatečná při výpočtech Archimédova zákona. I když jen prvotně, zadání bylo ponecháno klasickému počítání. Posléze během několika minut mohli žáci sledovat srovnání, jak lze běžné půlhodinové počítání zvládnout s trochou šikovnosti, znalosti vzorců a pár kliknutími díky výpočetním technologiím mnohem rychleji.
V samotném Ikt žáci začali využívat všech možných funkcí nového prostředí od textových úprav přes prezentační a početní nástroje až po náročnější testy a kvízy. Šesťáci pracovali např. v programu Malování, kde měli po pozorování překreslit pomocí nástrojů aplikace některou z předloh jednoduchých postaviček.
V příštích týdnech se žáci Jan Bujnošek a Vít Bučko z 9.E ponoří do filmařského řemesla. Zapojí se do filmové soutěže FebioFest a zpracují letošní téma soutěže NAŠE MĚSTO vlastním několikaminutovým videem. Nadšení a nasazení této dvojice v reprezentaci naší školy nás ohromně těší a kluci mají plnou podporu u svých učitelů Ikt a celého pedagogického kolektivu.
Ne všechny tyto nabyté zkušenosti a výsledky žákovských prací jsou hmatatelné, jak už to u vědomostí, znalostí a dovedností bývá. Věříme ale, že tato aktuální situace připravuje naše žáky nejen pro další roky studia, ale i pro život samotný, mimoškolní. Některé z těch viditelných výsledných prací si můžete prohlédnout.

Mgr. Michal Milata a Ing. Zuzana Grosmanová

 

Distanční výuka Vv v 5.B

V některých zimních hodinách distanční výuky výtvarné výchovy pracovali žáci 5.B na ztvárnění své představy Paní Zimy.

 

6ce a distanční přírodopis

V distančních hodinách přírodopisu před vánočními prázdninami mohli žáci 6.C a 6.E v rámci dobrovolného úkolu vytvořit k tématu bakterií a virů plakát nebo upéct perníčky s těmito motivy.
A u tématu žahavců – medúz měli možnost ztvárnit svůj mořský svět. V obou případech fantazií a šikovností nešetřili. Zájemci si doma zkusili také jednoduchý pokus s kvasinkami, který byl součástí učiva o houbách. Stačilo jen mít droždí, cukr, vlažnou vodu, balónek nebo rukavici, PET láhev a chvilku času. Všem se to parádně povedlo.

 

Distanční dějepis v 6.E

Dějepis patří mezi předměty, se kterými se šesťáci na 2. stupni seznamují jako s novým předmětem. Žáci 6.E se do tajů naší historie, v tomto pololetí té pravěké, ponořili hned v září. Snažili se navazovat na znalosti z hodin ČaSu na 1. stupni a zároveň získávali poznatky nové. Vzhledem k distanční výuce navíc zdokonalovali své dovednosti při využití informačních technologií. Tvořili historické referáty, křížovky, zpracovávali otázky z jednodušších tematických filmů i z historického atlasu. Zjišťovali informace v učebnicích, odborných knížkách i na internetu, zpracovávali je „vlastními slovy“ a tyto texty doplňovali vhodnými obrázky či fotografiemi. Učili se zjišťovat zdroje a správně je zapisovat. Některým trvalo trochu déle, než si na nový styl práce zvykli, ale většina byla zanedlouho naopak v nových podmínkách „jako ryby ve vodě“ a jejich dějepisné práce v elektronické podobě jsou velmi povedené a zdařilé.

Historické projekty v 7.A, 7.E, 9.A a 9.E

I v uplynulé první části školního roku od září do prosince se žáci v některých hodinách dějepisu pustili do tvorby pololetních historických projektů. Ve třídách 7.E, 9.A a 9.E už tuto práci znali z minulých ročníků, pro žáky 7.A to byla novinka, ale i tak se většině z nich projekty vydařily. Žáci si vyhledávali informace z několika různých zdrojů, záleželo na nich, zda upřednostní ty elektronické, na internetu, nebo sáhnou po vhodné knižní publikaci. Měli informace nejen vybírat, ale i srovnávat, vyhodnotit a zpracovat do svého vlastního textu. Své práce rovněž doplňovali vhodnými obrázky či fotografiemi, ty elektronické opět z internetu, ty papírové svou ruční tvorbou. Snažili se uvádět veškeré zdroje svých informací i obrázků a správně je citovat. A jaká témata žáci zpracovávali? U sedmáků to byly „Státní svátky ČR“, u deváťáků „Naši prezidenti“.

 Naši prezidenti: 9.A. Michal 9.E. Matouš 9.E Monika 9.E Vítek
Státní svátky: 7.A Natálie 7.A Veronika 7.E Agáta 7.E Hanka
 

 První pololetí ve 3.B

Máme za sebou první pololetí strávené z větší části v distanční výuce. I v této netradiční podobě se na hodiny těšíme a snažíme se plnit úkoly, které nám paní učitelka zadává. Opakujeme starší učivo, ale dozvídáme se také nové věci z češtiny, matematiky i prvouky. Doma se snažíme plnit též úkoly do „výtvarky“, „pracovek“ a „tělocviku“. Jsme rádi, že se můžeme slyšet a vidět aspoň přes počítač. Náš spolužák Luky nám zpestřuje přestávky mezi jednotlivými hodinami tím, že nám pouští disko hudbu.
Jak se nám jednotlivé úkoly daří, můžete sami posoudit.

Žáci 3.B

 

 

Referáty o četbě a o autorech v 7.E a v 9.E

V hodinách literární výchovy pravidelně zpracovávají žáci 7.E a 9.E v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním nejčastěji referáty o knížkách, které nedávno přečetli, a referáty o autorech, tedy básnících, prozaicích a dramaticích. Při seznamování se s nimi mnohdy objeví i některou z jejich knih, která je zaujme, a přečtou si ji. Jinak je ale výběr konkrétní četby libovolný, jen by měl text odpovídat věku čtenáře. Učí se také orientovat v tiráži knihy a správně zapsat bibliografický záznam dané publikace.

7.E Hanka 7.E Honza 7.E Lukáš 7.E Randy 7.E Sisi 7.E Viki
9.E Honza  9.E Martin  9.E Martin  9.E Matouš 9.E Matouš  9.E Vali  9.E Vítek
 

Nad čím se zamýšlí žáci 9.E

V každém pololetí čeká žáky 2. stupně kontrolní slohová práce, pokaždé v jiném slohovém útvaru s různými zajímavými tématy. Deváťáci mají čerstvě za sebou své první úvahy. Žáci 9.E si vybírali z témat osobnějších „Já a moje radosti a starosti“, „Já a moje rodina“, „Co mi škola dává a bere?“, ale také se mohli zamyslet nad otázkami se širším záběrem v tématu „Problémy dnešního světa“. A protože své slohy tvořili v distanční výuce, chopili se výzvy napsat je na počítači ve Wordu. Snažili se tak zúročit nejen své gramatické, stylistické a literární znalosti a dovednosti z hodin českého jazyka, ale také z hodin informačních a komunikačních technologií, a to nejen samotné psaní všemi deseti.

Adél Aňa  Bibi Honza B. Honza S Ivča 
Majda  Martin   Natali  Tom Vali  Vítek

Sněhuláci v Tv 2.stupeň

Většinou, když nám počasí se sněhovou nadílkou přeje, v tomto čase zkoušíme s žáky 2. stupně v rámci tělesné výchovy na školním hřišti běžky. Bohužel, letos máme sněhu dost, ale nepřejí nám jiné okolnosti. Pokud je to tedy možné, snažíme se i během distanční výuky zadávat v „těláku“ takové úkoly, které by žáky „vyhnaly“ od počítačů a i na dálku je aspoň na chvíli donutily se trochu hýbat. Jedním z takových bylo postavit nejoriginálnějšího sněhuláka. U dětí se zadání setkalo s velkou odezvou a někteří se v zasněžené krajině opravdu vyřádili.

Vánoční hodina v 5.A

Také letos jsme si udělali poslední školní den v roce pohodový. Začali jsem zdobením perníčků, které nám upekla maminka od Sofie. Vše jsme si ozdobili a hned pracovali na dalším zadání, ozdobné větvičce. Děti, které měly možnost, přinesly větvičky různých jehličnatých stromů. Začali jsme poznávačkou a pak už skládali větvičky na sebe, vázali je, přidávali šišky a různě zdobili. Doma jsme zavěsili na dveře nebo do okna. V další hodině paní učitelka roztavila trošku vosku, který přinesla Natálka. A my jsme ho lili a hádali, co by to mohlo být. Vyšel nám stromek. Pak jsme si připomínali tradice, které o Vánocích dodržujeme – šupiny, vánočka, jablíčko, lodičky, peníze pod talíř, házení střevícem. A pak už nastalo rozdávání dárků. Každý z nás si tajně před týdnem vylosoval dvojici a té připravil dárek. Líbilo se nám to.

Žáci 5.A

Vánoční hodina v 9.E

Na letošní vánoční hodinu jsme se začali pečlivě připravovat několik týdnů předem. Každý z nás si totiž tajně vylosoval nejen spolužáka, pro kterého měl být jeho dárek určen, ale také začínající písmeno a barvu dárku. Pobavili jsme se tedy nejen u samotného předávání dárků ve škole, ale i při jejich vymýšlení a nákupu. Někteří z nás své hlavy museli i trochu potrápit, některým pomohli rodiče. Výsledek ale každopádně stál za to a naše poslední společné třídní Vánoce byly opravdu veselé.

Žáci 9.E

3.B v prosinci

Od začátku prosince jsme se těšili na ty pro nás nejkrásnější svátky v roce, na Vánoce. Paní učitelka s paní asistentkou se snažily, aby dny byly pestré a čas nám ubíhal. První sníh jsme si užili v rámci tělesné výchovy venku. Otiskovali jsme „andělíčky“, házeli sněhové koule na cíl a stavěli sněholisťáky. Ve třídě jsme vyráběli vánoční městečko a zdobili krásně svítící stromeček, u kterého jsme poslední školní den poseděli.

Žáci 3.B

Slunecni soustava 5A

Sluneční soustava v 5.A

Terezka Čermáková si připravila referát o naší sluneční soustavě jako prezentaci na počítači a přinesla si k němu i názornou pomůcku. Do výroby tohoto modelu sluneční soustavy se zapojila celá rodina. Slunce září pomocí baterky. Vše je umístěno ve velké krabici, která se dá uzavřít a přenášet jako kufřík. Všem se nám to moc líbilo.

Žáci 5.A

 

4a

CD Zpíváme si o zdraví a o těle

V letošním roce bylo vydáno CD Zpíváme si o zdraví a o těle, na jehož vzniku se na jaře loňského roku podíleli malí zpěváci a zpěvačky z Osmičky. Pod vedením kolegyně Terezy Baronové (tehdy Pobucké) natáčeli ve frýdeckém nahrávacím studiu ASI Ema Beránková, Šimon Dowertill, Barbora Kačmaříková, Tereza Svobodová a Marek Urban.
Toto CD s říkankami a písničkami s tematickým zaměřením Moje tělo, moje zdraví je určeno pro děti z mateřských a základních škol. Autory hudby jsou Michal Smolan a Jaroslava Horáčková, která zároveň písničky otextovala.

 

4a

Advent na Osmičce

Před Osmičkou už tradičně v tomto čase září rozsvícený vánoční strom a i uvnitř je vánoční zdobení v plném proudu. Vzhledem k současné situaci si všichni možná ještě více uvědomujeme vzácnost společných předvánočních chvil a chvilek a o to víc si jich vážíme. A ač letos nebude znít školou zpěv koled a předvánočních písní a nesejdeme se na tradičním jarmarku, vánoční atmosféru si vykouzlíme a užijeme!

Osmička seniorům

Během podzimní distanční výuky přišly naše kolegyně z družiny s nápadem zpříjemnit předvánoční čas seniorům v Domově pro seniory na Riviéře a ve frýdeckomístecké nemocnici malými dárky pro radost. Do vyrábění se horlivě a nadšeně zapojily nejen vychovatelky, ale také učitelky, žáci a dokonce i rodiče. Všem děkujeme a věříme, že tyto milé drobnosti seniory potěší.

Logická olympiáda - finále

V pondělí 14. prosince 2020 se Michaela Adamcová z 5.E zúčastnila finálového kola Logické olympiády. Při této příležitosti byla oceněna za krásné 2. místo v krajském kole.

                         Michalce gratulujeme a držíme palce do dalších soutěží.

planetarium 5c 01 sm

9.E na procházce Místkem

V pondělí 7. prosince 2020 jsme v rámci odpolední občanské výchovy vyrazili na procházku Místkem. Nejdříve jsme byli hlavně rádi, že nemusíme sedět v rouškách ve škole a to jsme ještě netušili, co vše nás čeká. Naše první kroky mířily k památníku 8. pěšího pluku, kde kdysi stála Čajánkova kasárna. Vyslechli jsme příběh z naší historie v březnových dnech roku 1939, toto období zrovna i probíráme v dějepise. Pak jsme zamířili do Sadů Bedřicha Smetany, kde jsme viděli nejen bustu tohoto hudebního skladatele, ale také budovu Sokolík, která vzhledem připomíná stavby architekta Dušana Jurkoviče, které známe hlavně z Pusteven. Také nás zaujaly nové lavičky, které vypráví o historii našeho města. Prošli jsme i kolem jedné ze tří frýdeckomísteckých svítících vánočních soch hudebních andělů. Nečekaně, ale aktuálně nám cestou paní učitelky zařadily do výkladu i krátké protidrogové a zároveň filmové okénko. Další zastávkou byl kostel sv. Jakuba, kde jsme si z jeho boční strany prohlédli vánoční betlém. Uličkou U Staré pošty jsme se pak dostali k budově, kde jako poštovní úředník působil básník Petr Bezruč, což zde připomíná pamětní deska. No a nakonec jsme došli na místecké náměstí, kde v jednom rohu stojí dům, na němž je cedule, že zde kdysi přenocoval císař Josef II. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu náměstí a vyfotili se u rozsvíceného a ozdobeného stromu. Procházka se nám moc líbila a užili jsme si ji. Bylo to fajn!

Paní učitelky nám toho k tomu spoustu řekly a dozvěděli jsme se hodně nových informací…
Park v tomhle zimním čase není zas tak zajímavý, ale stejně to bylo dobré…
Líbily se mi historické lavičky…
Užila jsem si to. Vtipné je, že ve F-M jsou tak zajímavé věci z historie, ale moc lidí si jich nevšímá…
Nečekané bylo setkání s divným pánem. Určitě nás všechny o něčem poučilo… Že bude určitě lepší se držet dál od alkoholu a různých návykových látek. Na druhou stranu ale jeho otázky:
,,Znáte vy vůbec Emira Kusturicu? Ne? Tak si to vygooglujte!“ vzbudily naši zvědavost a od paní učitelky jsme se pak dověděli, že jde o známého srbského režiséra.
Frýdek-Místek není úplná díra světa, můžete tu najít nejednu historickou památku...
I když jsme neměli moc času, viděli jsme toho hodně…
Prošli jsme hodně míst. Ani jsem nevěděl, kolik zajímavostí tady máme…

Aňa, Ivča, Kika, Majda, Vali, Vivi, Franta, Kryštof, Lukáš, Matouš, Tadeáš z 9.E

Vážení rodiče, milí žáci,

máme radost, že i v této nelehké době se můžeme na Osmičce pochlubit řadou pozitivních změn, které nám všem budou zpříjemňovat práci ve školním prostředí.

Nejdříve bych ale chtěla poděkovat všem kolegům, žákům a v neposlední řadě i rodičům, kteří se pro distanční výuku v krátkém čase naučili pracovat v novém prostředí MS Teams. Všichni jsme získali nové znalosti a dovednosti a stále jsme otevřeni dalším poznatkům. Prostředí MS Teams se nám osvědčilo a může být využíváno i během běžné prezenční výuky.

Díky prostředkům ministerstva školství mohlo proběhnout výběrové řízení na výpočetní techniku a nové počítače jsou nyní konfigurovány a budou uvedeny do provozu.

Stále dbáme na zvýšenou bezpečnost a ochranu, k výročí založení školy došlo k úpravám a modernizaci vstupní haly. Byla zde postavena stěna z nehořlavého materiálu, zabudovány protipožární bezpečnostní vchodové dveře do šaten a bezpečnostní zádveří při východu z šaten do pavilonů.

Byla vybudována učebna literárně-hudební, učebna jógy, venkovní miniučebna přírodovědy. Nově byl vybaven a zmodernizován kabinet a přípravna chemie. Celkovou rekonstrukcí prošlo sociální zázemí v pavilonu tělesné výchovy. Upraveno bylo spojovací schodiště mezi pavilonem 1. stupně a tělesné výchovy.

Vznikla nová izolační místnost s potřebným vybavením.

Velké poděkování patří zřizovateli, Magistrátu města Frýdek-Místek, za realizaci výstavby výtahu pro handicapované osoby.

Proběhla oprava havarijního stavu vzduchotechniky ve školní jídelně.

Byla renovována příjezdová rampa určená pro zásobování.

V jednání je zřízení nového moderního školního bufetu.

Držme si palce, ať toto příjemné školní prostředí můžeme všichni ve zdraví užívat,

                                PhDr. Iveta Wilczková, ředitelka školy

 My jsme žáci 3.B

V září nás naše paní učitelka přivítala ve škole. V hodinách Čsp jsme vyráběli Macha a Šebestovou a později „Kukuřičňáky“. Všechny práce byly moc povedené. V hodinách tělesné výchovy jsme chodili do parku a do přírody. Už se těšíme, až se zase všichni ve škole sejdeme.
Žáci 3.B